LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten op volle sterkte

vrijdag 06 oktober, 2017
Met ingang van 1 september 2017 zijn 3 nieuwe bestuursleden toegetreden tot de LTO vakgroep, namelijk Caroline Janssen-Michels, Remco Beekers en Sander Hendrikx.

Op de foto: van links naar rechts: Henk Raaijmakers (vz), Anneke van Dijk (beleidsmedewerker), Jan Veltmans, Helma Hoff (beleidsmederwerker), Remco Beekers, Michiel Gerritsen, Sander Hendrikx, Caroline Janssen-Michels, Gerrit Peeters (ondersteuning cultuurgroepen en thema's) Jan van Leeuwen. 

Tijdens de eerste vergadering van de vakgroep met de drie nieuwe bestuurdersleden erbij, d.d. 25 september jl. sprak Henk Raaijmakers (Voorzitter) uit dat hij erg blij is met deze aanvulling, hetgeen door het gehele bestuur onderstreept werd. De vakgroep vindt het een welkome aanvulling, zeker omdat het drie jonge ondernemers zijn, waarvan zelfs 1 dame.

Hiermee is de vakgroep op volledige sterkte en kan er met volle kracht en energie aan de toekomst van de Boomkwekerij sector en de missie en visie van de Vakgroep gewerkt worden.

Missie van de vakgroep

Samen met onze leden-ondernemers focussen we op kansen om onze ondernemingsruimte te optimaliseren en te verbreden. En de samenleving te vergroenen. Geworteld in de sector, verbindend, herkenbaar en vooruitziend werken we vanuit onze passie voor groen.

Visie van de vakgroep

We vormen een hecht netwerk van leden die willen investeren in een toekomstbestendige sector bomen en vaste planten. Ons product is de basis voor een groene, gezonde, veilige en prettige leef-, werk- en thuisomgeving in Nederland en ver daar buiten. 

De nieuwe bestuursleden worden ingewerkt in de materie, waarna de diverse dossiers van de vakgroep verdeeld worden onder de bestuursleden. We zullen de LTO leden hiervan op de hoogte brengen, zodat u weet bij wie u voor welk onderwerp terecht kunt. Tevens zullen de nieuwe bestuursleden zich voorstellen in een bericht op deze website. 

Meer nieuws

Residu op sierteeltproducten

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement