LTO Nederland content met reactie Schouten op droogtemaatregelen

vrijdag 10 augustus, 2018 -  LTO
Minister van Landbouw Carola Schouten komt boeren en tuinders die kampen met de gevolgen van de droogte tegemoet. Zij neemt het gros van de crisismaatregelen die LTO Nederland heeft voorgesteld over. LTO Nederland is hier content mee, maar benadrukt dat boeren en tuinders er nog lang niet zijn.

De grote gevolgen van de extreme droogte voor boeren, door schade aan gewassen, vee en bodem worden steeds duidelijker. Wat de droogtecrisis voor financiële gevolgen heeft, wordt de komende periode helder. Boeren zullen naar verwachting als gevolg van lagere opbrengsten en hogere kosten liquiditeitsproblemen krijgen. Om boeren en tuinders ook financieel te ondersteunen heeft LTO Nederland nog overleg met het ministerie van financiën, banken en verpachters.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft positief gereageerd op het pakket crisismaatregelen dat LTO Nederland heeft bepleit. Deze maatregelen moeten boeren ondersteunen bij de gevolgen van de droogte en zijn erop gericht om gewassen, vee en bodem zo snel mogelijk weer aan de praat te krijgen.

Lees verder om te zien welke maatregelen LNV heeft overgenomen van LTO >>  Lees verder >>

 

Meer nieuws

Residu op sierteeltproducten

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement