LTO Bomen en Vaste Planten betrokken bij oplossing onveilige situaties bij Deense Karren.

vrijdag 15 september, 2017 -  Jan van Leeuwen
Naar aanleiding van een ongeluk met Deense Karren is het zaak tot een oplossing te komen wat betreft de veiligheid. Enkele leden van het vakgroepbestuur hebben deze zaak onlangs besproken en afgesproken aan te sluiten bij de initiatieven van LTO Glaskracht in deze. Een eerste activiteit staat hieronder. Voor onze vakgroep is Jan van Leeuwen aanspreekpunt.

Terugblik op de 1e bijeenkomst Taskforce Deense Karren

Op initiatief van LTO Glaskracht vond op 13 september 2017 eerste bijeenkomst van de sectorale Taskforce Deense karren plaats. Aanwezig waren kwekers, container leveranciers, boomkwekerijsector, Stigas, LTO Glaskracht en LTO bomen en Vaste Planten. De Inspectie SZW heeft een toelichting op het incident gegeven en meer in zijn algemeenheid op de geldende wet- en regelgeving. Zoals de Inspectie dat formuleert is er  sprake van oneigenlijk gebruik van een arbeidsmiddel (Deense kar) omdat de kar niet is gebruikt op een manier die door de leverancier is aangemerkt als waarvoor hij bedoeld is (hij is dus niet aangemerkt om te stapelen). Met name de instabiliteit na stapeling is de kern van het probleem. Dit geldt voor iedere vorm van stapeling. De onderstellen mogen wel tot maximaal 14 lagen worden gestapeld. De Inspectie SZW is positief over de adequate en constructieve aanpak van de glastuinbouwen en met haar de boomkwekerij. Niet is gezegd dat bij incidenten of meldingen niet wordt gehandhaafd, wel dat de positieve instelling van de sector invloed heeft op de handhaving in zijn algemeenheid. De economische impact voor de bedrijven van een verbod om te stapelen is groot, wat afhankelijk van een te kiezen oplossing ook geldt voor milieuschade (extra koeling en transport). De opdracht aan de sector (de sectoren in de keten) is om eind december 2017 een aantal oplossingen te hebben geformuleerd. De Inspectie SZW heeft toegezegd met de sector mee te willen denken. De sector gaat aan de slag langs een aantal sporen:

Ø  Overleg om met elkaar te zoeken naar oplossingen. Over twee weken komt de werkgroep weer bij elkaar om de ‘ideeën’ te bespreken  

Ø  Er wordt een document ‘tussenmaatregelen’ op gesteld waar telers per omgaande mee aan de slag kunnen. Deze lijst zal uiterlijk aanstaande maandag worden verspreid.  

Ø  Stigas zal nadrukkelijk kijken naar de borging van de teksten in de Arbo catalogus. Dit betreft borging voor de ‘tussenmaatregelen als de uiteindelijk geformuleerde oplossing.

Ø  Er wordt verbreding gezocht naar dragende/sleutel organisaties in de Retail, handel, logistiek, dit zowel nationaal als ook internationaal.

Ø  Namens de aanwezige partijen zal LTO Glastuinbouw (Peter Loef) de Inspectie SZW (Mark Geers programmamanager Inspectie SZW) maandelijks informeren over de voortgang.

Meer nieuws

Symposium over vruchtboomteelt

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement