LNV ondersteunt LTO-praktijkprogramma weerbaar telen

donderdag 13 januari, 2022

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en LTO Nederland slaan de handen ineen voor het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de Praktijk’. LNV ondersteunt het programma en maakt het mogelijk middels cofinanciering.

Het praktijkprogramma, dat LTO reeds in het najaar had afgetrapt, is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Dit is in 2020 vastgesteld. Partners uit bedrijfsleven, overheid en maatschappij werken binnen dit programma samen aan weerbare planten en teeltsystemen, de verbinding tussen land- en tuinbouw met natuur en het terugdringen van emissies en residuen van gewasbeschermingsmiddelen.

Om deze doelen te halen, is het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de Praktijk’ ontwikkeld. Susanne Sütterlin (LNV): „We hebben nog flinke stappen te zetten om gewassen op een duurzame en verantwoorde wijze te produceren. Dit praktijkprogramma vormt een centrale bouwsteen in het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.”

LNV wil graag in samenwerking met de betrokken partijen geïntegreerde gewasbescherming versterken en intensiveren op weerbaarheid, aldus Sütterlin. „Het is goed dat in het praktijkprogramma de teler centraal staat. Hij/zij kan als geen ander aangeven welke innovatieve oplossingen nodig zijn die passen in de bedrijfsvoering.”

'Sectoren staan voor gigantische uitdagingen'

Het programma richt zich op het faciliteren en begeleiden van telers in de transitie naar weerbaar telen. Joris Baecke (Portefeuillehouder Gezonde Planten van LTO Nederland): „De plantaardige sectoren staan voor gigantische uitdagingen. Om onze teeltsystemen toekomstbestendig te maken en eventuele knelpunten op te lossen, hebben we de juiste bouwstenen nodig. Met dit programma en de bijbehorende pilots zetten we de teler centraal. Het is een gezamenlijke en proactieve manier om de transitie in gang te zetten.”

Diverse pilotprojecten vormen de bouwstenen van het programma. Belangrijke criteria zijn duurzaamheid, haalbaarheid en betaalbaarheid. De uitvoerende organisaties zijn LTO Nederland, ZLTO, LLTB en LTO Noord, Glastuinbouw Nederland, Royal Cosun, KAVB, NFO en LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen.

Bekijk op de site van LTO Nederland het overzicht van alle pilotprojecten. Die gaan van nieuwe toepassingstechnieken tot alternatieve teeltconcepten en gewasbeschermingsstrategieën.

LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen voert twee pilotprojecten uit: Weerbaar telen en Emissiebeperking door datagedreven gewasbescherming. Binnen het eerstgenoemde project worden innovatiekringen met ondernemers opgezet.

Meer nieuws

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement