Lijst met hoog-risico planten: wat kunt u doen?

vrijdag 02 november, 2018 -  Anneke van Dijk
De voorlopige lijst met hoog risico planten is bekend. Wanneer deze planten uit niet-EU landen komen, is het niet (meer) toegestaan om deze planten te importeren vanaf 14 december 2019. Dankzij de reacties op de internetconsultatie is deze lijst aangepast ten opzichte van de eerder voorgestelde lijst: Het geslacht Ficus is van de lijst gehaald en vervangen door Ficus carica; ook Cycas is van de lijst gehaald.

De planten op de nieuwe voorlopige lijst zijn: Acacia, Acer, Albizia, Alnus, Annona, Bauhinia, Berberis, Betula, Caesalpina, Cassia, Castanea, Cornus, Corylus, Crataegus, Diospyros, Fagus, Ficus carica, Fraxinus, Hamamelis, Jasminum, Juglans, Ligustrum, Lonicera, Malus, Nerium, Persea, Populus, Prunus, Quercus, Robinia, Salix, Sorbus, Taxus, Tilia, Ulmus.

Zaden, weefselkweek en bonsias van deze planten worden uitgezonderd van het importverbod.

Importeert u een van deze plantengeslachten uit derde landen? Attendeer dan uw leverancier op de WTO consultatie en bereidt alvast een aanvraag voor, om ontheffing te verkrijgen van het importverbod.

WTO consultatie open tot 25 november 2018

Attendeer uw leverancier op deze WTO consultatie en geef het belang aan van deze consultatie door de overheid van het betreffende derde land. Reageren kan nog tot 25 november 2018.

Zie ook de bijgevoegde WTO notificatie Klik HIER

Voorbereiding ontheffingsaanvraag importverbod

U kunt ook voor specifieke herkomstgebieden van uw plantmateriaal ontheffing aanvragen van het importverbod. Hiervoor is een risico-assessment nodig, waarvoor u gegevens moet aanleveren. Deze gegevens betreffen o.a.:

a.    Data over de producten, behandelingen, groei-omstandigheden,

b.    Informatie over aanwezigheid van plaag/ziekte in betreffende producten en andere waardplanten, in het exporterende land

c.     Informatie over fytosanitaire maatregelen, monitoring en inspecties

d.    Contact gegevens van de NPPO (national plant protection organisation) van het derde land.

Zie ook bijgevoegd document voor de regeling HIER   en het document van de EFSA hierover HIER

Over deze regeling is overigens ook een EU internetconsultatie opengesteld. De reactietermijn staat open tot 15 november a.s.

Meer nieuws

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement