Let op: nieuwe HBN voorwaarden van kracht vanaf 1 juli 2020

vrijdag 18 september, 2020

Door de Raad voor de Boomkwekerij zijn de Handelsvoorwaarden Boomkwekerij Nederland geactualiseerd. De nieuwe handelsvoorwaarden, zijn vanaf 1 juli 2020 van kracht. Deze nieuwe HBN (HBN 2020) vervangt de HBN van 2008.

Nu het nieuwe afleverseizoen start op veel bedrijven willen we u erop attenderen om op uw offerte, opdrachtbevestigingen en website te verwijzen naar HBN2020.

De HBN 2020 kunt u terugvinden op de site van de Raad voor de Boomkwekerij of HIER downloaden

De HBN 2020 kunnen alleen van toepassing worden verklaard op transacties vanaf 1 juli 2020 tussen in Nederland gevestigde bedrijven, voor zover die betrekking hebben op het verhandelen van boomkwekerijproducten. Met andere woorden, deze voorwaarden hebben generlei waarde indien die gebruikt worden bij het afsluiten van koopovereenkomsten met buitenlandse afnemers.

Voor het afsluiten van koopovereenkomsten met buitenlandse afnemers heeft de LTO vakgroep internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden opgesteld. Deze zijn beschikbaar in zes talen. Leden van LTO kunnen deze voorwaarden opvragen bij info@spam-protectltobomenenvasteplanten.nl

 

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement