Ledenbijeenkomsten Vakgroep en ZLTO in Brabant

vrijdag 27 januari, 2023

De LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen organiseert samen met de ZLTO ledenbijeenkomsten: woensdag 1 februari in Zundert en woensdag 8 februari in Sint-Oedenrode.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt u bijgepraat over de actuele zaken die in onze sector spelen, waaronder:

  • Landbouwakkoord;
  • Regels ter bescherming van bodem en water: 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, met aandacht voor de bufferstroken langs watergangen en de beekdalen;
  • Nationaal Programma Landelijk Gebied en de gebiedsgerichte aanpak
  • Gezonde planten: gewasbescherming en fytosanitaire zaken;
  • Arbeid en komende nieuwe CAO Open Teelten;
  • Ondernemersgroepen ZLTO.

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. Deze zijn op:

Bij elke bijeenkomst zijn leden van het vakgroepbestuur aanwezig, en bestuurders van de ZLTO.

We zien er naar uit u te begroeten op een van deze dagen.

Aad Vollebregt

Voorzitter LTO Vakgroep

Meer nieuws

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement