Laan- bos- en parkbomen volop bezig met sortimentskeuze voor de Floriade Almere 2022.

vrijdag 24 maart, 2017 -  Gerrit Peeters
Op 2 maart jl. vond te Almere de Kick-off plaats van de Floriade 2022. De invulling wordt geheel anders dan op de voorgaande Floriade. Het centrale thema in 2022 is Growing Green Cities. Centraal staan urgente vraagstukken die samenhangen met de mondiale verstedelijking, zoals voedselvoorziening, klimaatverandering, genot en energiewinning.

2022 klinkt ver weg, maar voor de laanbomen wordt het tijd dat de eerste bomen komend najaar geplant worden, zodat ze in 2022 uitgegroeid zijn voor een mooie presentatie. Er wordt een arboretum ontwikkeld van netto 8 ha beplanting met een groot sortiment aan bomen, planten, bollen etc.

Voor wat betreft de laanbomen wordt gekeken naar een sortiment dat geschikt is voor in de toekomst in de Growing Green Cities te planten, waarbij het sortiment getoetst wordt aan de centrale vraagstukken zoals hierboven genoemd.

Begin februari 2017 heeft de cultuurgroep Laanbomen een voorbespreking gehad op de Floriade. Op woensdag 22 maart is een groep boomkwekers vanuit de cultuurgroep en ondersteund met de deskundige Marco Hoffman van de Naktuinbouw en Jaap Smit van Cobra Inclusief Niek Roozen van de Floriade bezig met de voorbereidingen voor het aan te planten sortiment (zie foto).

De grond op de Floriade bestaat hoofdzakelijk uit kleigrond en er zijn ook stroken met zand aanwezig. Nadat de bodem van het gehele terrein in beeld is gebracht, zoals grondsoort, structuur, PH etc. kan a.d.v. deze eigenschappen het sortiment vastgesteld worden. Het gaat er daarbij niet om dat het exclusieve soorten zijn, maar juist soorten die geschikt zijn voor de Growing Green Cities, soorten die goed groeien in Almere en soorten die ook voorhanden zijn bij de Nederlandse boomkwekers. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat de Floriade een mooie uitstraling heeft, waarbij de totale tuinbouwsector gepromoot wordt.

Meer nieuws

Residu op sierteeltproducten

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement