Kentekenregistratie nog niet geregeld? Doe het nu!

donderdag 16 december, 2021

Zorg dat uw trekkers en andere landbouwvoertuigen voor de openbare weg zijn geregistreerd voor 1 januari 2022, anders gaat het u veel geld kosten. LTO-leden ontvangen nu bovendien korting op kentekenplaten.

Per 1 januari 2022 moeten landbouwvoertuigen geregistreerd zijn om op de openbare weg te mogen rijden. Nu kost dit nog €18,- zonder fysieke keuring. Vanaf 2022 bedragen de keuringskosten minimaal €140 per voertuig.

Regel daarom nu nog de kentekenregistratie. Als u lid bent van LTO Noord, ZLTO, LLTB of POV, ontvangt u bovendien 35% korting op uw kentekenplaten. Hiervoor dient u eerst uw registratie bij de RDW te regelen. Vervolgens bestelt u via LTO Ledenvoordeel (klik HIER) uw kentekenplaten.

Openbare weg: kan ook uw terrein zijn

Cumela, brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra, legt uit wat de wet onder ’wegen’ verstaat: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden, met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers, en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

Maar onder ’openbare weg’ valt meer dan alleen wegen. Ook terreinen worden tot openbare weg gerekend. Onder terrein valt: een terrein dat toegankelijk is voor het publiek of voor een zeker aantal personen die het recht hebben daar te komen. Een eigen bedrijfsterrein is daarmee ook openbare weg.

Registreer alle voertuigen voor 2022

Voor het getrokken materieel kunt u wellicht nog de afweging maken of u wel/niet sneller wilt rijden dan 25 km/uur. Zo niet, dan volstaat een witte volgplaat en hoeft u niet te registreren. Maar ook in die gevallen kan het verstandig zijn om toch te registreren. Niet alleen vanwege de hogere kosten vanaf 2022, maar ook omdat bijvoorbeeld de verhandelbaarheid van het materieel daarmee wordt vergroot. Het materieel is dan ook verzekerd bij een ongeluk.

Als het landbouwvoertuig niet per 2022 is geregistreerd, mag het voertuig niet de openbare weg op en riskeert u een boete.

Vrijstellingen

Voor welke landbouwvoertuigen geldt ook alweer de registratieplicht? Klik HIER om een interactieve Wegwijzer van LTO Nederland te downloaden. Hierop staan ook de vrijstellingen weergegeven, zoals hoogwerkers die maximaal 6 km/uur kunnen rijden. Ook motorrijtuigen waarvoor geen T-rijbewijs is vereist (smaller dan 1,3 meter), zijn uitgezonderd van de registratie- en kentekenplaatplicht.

Meer nieuws

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement