Column: Kent u het NPLG?

vrijdag 05 mei, 2023

Het NPLG staat voor Nationaal Programma Landelijk Gebied en heeft u vast wel voorbij zien komen in de media of in nieuwsbrieven. Veel mensen denken dat hier alleen maar gesproken word over de stikstofopgaven, maar dat is deels waar.

Marco van Ruiten

Het NPLG gaat buiten stikstof ook over de natuur, water en het klimaat. Bij natuur kun je denken aan de N2000 en de NNN-gebieden en de vogel- en habitatrichtlijn, voor water is dit het KDW wat gaat over de kwaliteit van het oppervlaktewater door aanwezigheid van nutriënten en gewasbescherming. Bij klimaat gaat het om broeikasgassen en CO2-reductie. 

Het NPLG is terug te brengen naar het PPLG ( Provinciaal Programma Landelijk gebied) zodat elke provincie zijn eigen opgave zal krijgen. Omdat de provincies op verschillende vlakken enorm uit elkaar liggen.

Toen er op een ledenavond bij ons in de omgeving een oproep werd gedaan om je aan te melden voor het gebiedsprogramma, heb ik dit maar gedaan. Het gebiedsprogramma is specifiek voor de kust en duinen en bestaan uit 3 gebieden, te weten: Westland; Duin, Horst en Weide; Duin en Bollenstreek. Mijn bedrijf ligt in het laatstgenoemde gebied en is dus onderdeel van de provincie Zuid-Holland. Het leek mij wel interessant om te weten te komen wat er allemaal besproken wordt, en wat de opgaven voor mijn provincie en gebied is.

Tijdens een werksessie in maart heb ik met allerlei mensen uit verschillende sectoren en hoeken (veeteelt, bollenteelt, vaste plantenteelt, natuur- en vogelclubs, waterschap en provincie) uit mijn gebied een dag lang informatie opgehaald aan de hand van 4 thema’s.

In de ochtend werd er eerst per thema gekeken wat er voor informatie bekend is, wat de bestemming van grond is, waar de agrarische gronden en natuur/recreatiegebieden liggen, en hoe sloten, kanalen lopen en waar de plassen liggen. In de middag werd er gekeken naar wat er allemaal al gebeurt en waar er kansen en mogelijkheden liggen.

Ik vond het zeer belangrijk om hierbij aanwezig te zijn, omdat je dan kan controleren of er wel het juiste over de agrarische sector wordt ingebracht. Beter mee praten dan dat ze over je praten.

Met deze informatie wordt er uiteindelijk naar de opgaven van LNV gekeken, om zo in een oplossingsrichting te kunnen gaan werken. Het grote probleem is alleen dat het tot dusver eenrichtingsverkeer is. Je kan immers pas gaan werken aan een oplossing als je de opgave hebt gekregen.

Per 1 juli 2023 moet er officieel een plan van aanpak klaar liggen per provincie. Bij het schrijven van deze column (eind april) ligt er nog steeds geen opgave. Het zal me niks verbazen als deze datum verschoven gaat worden. De toekomst zal het uitwijzen!

Marco van Ruiten

Bestuurslid LTO Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

In memoriam Peter Heutinck

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement