Japan heeft wijzigingen voor export naar Japan doorgevoerd!

donderdag 22 juni, 2017 -  NakTuinbouw
In haar wijzigingen zijn ziekten, landen en producten uit de wetgeving verwijderd en er zijn ziekten, landen en producten aan de wetgeving toegevoegd.

Meld u aan bij Naktuinbouw voor export van uw gewassen naar Japan

Het is van belang dat producenten en exporteurs voor het komend teeltseizoen rekening houden met deze veranderingen. In relatie tot de herkomst, voor bepaalde ziekten en plagen is de eis dat het productieperceel op basis van bemonstering vrij bevonden moet zijn van bepaalde nematoden. Hieronder volgt een korte beschrijving van de veranderingen.

Als producent zit de grootste verandering in het bemonsteren op nematoden

Het gaat om waardplanten van Meloidogyne fallax en Meloidogyne chitwoodi. Voor deze nematoden is de Japanse eis dat er geteeld moet zijn op een perceel waarvan bekend is dat de nematode niet voorkomt of is uitgeroeid. Naast het bemonsteren van de percelen, moeten ook de ondergrondse delen van de planten onderzocht worden, als uw productie bestemd is voor export naar Japan. Daarnaast is het belangrijk dat u partijaangifte doet bij de teeltaangifte van Naktuinbouw.

Als exporteur koopt u plantmateriaal in dat geschikt is voor export naar Japan

Geschikte bedrijven worden door Naktuinbouw geregistreerd en bijgehouden. Daarnaast zal bij export een wortelmonster van de waardplanten genomen worden en getoetst worden op Meloidogyne fallax en Meloidogyne chitwoodi.

Het gaat om de volgende gewassen:

Voor Meloidogyne chitwoodi zijn als gewassen onder andere toegevoegd:

 • Cimicifuga racemosa
 • Iris germanica
 • Betula verrucosa
 • Lonicera xylosteum
 • Potentila fruticosa
 • Acer
 • Dicentra

Voor Meloidogyne fallax zijn als gewassen onder andere toegevoegd:

 • Acer palmatum
 • Chionodoxa lucilae
 • Aconitum napellus
 • Betula verrucosa
 • Lonicera xylosteum
 • Dicentra 

Voor een compleet overzicht van de eisen klikt u op de  landeneisen Japan.

Aanmelden bij Naktuinbouw is noodzakelijk om aan alle eisen te kunnen voldoen

Wij kunnen dan op de juiste momenten de juiste keuringen en monstername inregelen. Aanmelden doet u via dit formulier. Indien u voldoet aan alle eisen, kunt u op het “overzicht leveranciers waardplanten Meloidogyne fallax en Meloidogyne chitwoodi” geplaatst worden.

Houd rekening met de volgende eisen voor export naar Japan 

In de praktijk komt het er op neer dat u, naast reguliere veldkeuring door Naktuinbouw, voor een aantal gewassen (zie hierboven) rekening moet houden met het laten bemonsteren van grond/groeimedium waarin deze gewassen zijn geteeld. Naast deze extra bemonsteringen op groeimedium en grond, zullen er bij de exportinspectie ook wortelmonsters van bovenstaande gewassen genomen gaan worden.

Er zijn kosten verbonden aan de extra bemonstering<u5:p></u5:p>

De kosten voor bemonstering en toetsing op Meloidogyne fallax en Meloidogyne chitwoodi zijn voor rekening van het bedrijf. Deze kosten zijn conform de tarievenlijst laboratorium. Er worden naar rato 3 monsters per ha genomen.

De monstername op het perceel voert u keurmeester uit tegen het normale keuringstarief. Als het mogelijk is, dan voeren wij deze bemonstering uit tijdens de veldkeuring. Meld u dus vroegtijdig aan, zodat de keurmeester niet apart terug hoeft te komen.

Bemonstering tijdens export gaan tegen de daarvoor geldende tarieven en worden door de export inspecteur uitgevoerd.

Bij een besmetting op perceelsniveau vervalt de mogelijkheid van export naar Japan

Omdat Meloidogyne fallax en Meloidogyne chitwoodi” quarantaine organismen zijn zullen op de besmette partijen en perceelgedeelten maatregelen volgen. Besmette partijen moeten worden vernietigd. De niet-besmette partijen van het perceel mogen nog wel elders verhandeld worden.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of wilt u zich aanmelden voor opname in het register, neem dan contact op met Naktuinbouw via telefoonnummer (071) 332 62 88 of via een e-mailbericht aan boomkwekerij@naktuinbouw.nl

Naktuinbouw team Administratie Keuringen,Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen | Postbus 40, 2370 AA Roelofarendsveen | T  (071) 332 62 88 | W www.naktuinbouw.nl

 

Bron: Naktuinbouw

 

 

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement