Is een plantenras beschermd, waar kun je dat vinden?

donderdag 19 juli, 2018 -  Jan van Leeuwen
Bij LTO Bomen en Vaste Planten komt regelmatig de vraag binnen of een bepaalde plant is beschermd. De vraag is dan of het gaat om een Merkenrechtelijke bescherming of om kwekersrecht.

Als het om kwekersrecht gaat kan dat eenvoudig getoetst worden door de naam op te zoeken in het rassenregister van de Raad voor Plantenrassen, www.raadvoorplantenrassen.nl. In de praktijk is er vaak verwarring over beschermde rassen. Maar het betreft dan regelmatig merkenrechtelijk beschermde rassen. Van deze is alleen de naam als merk gedeponeerd. Wettelijk kan rasnaam en merknaam niet hetzelfde zijn. Maar in de praktijk komt dit wel voor. Maar een plant met een merknaam moet dus altijd een rasnaam hebben. Als het merk wel geregistreerd is, maar het ras niet, kan de plant vermeerderd en verhandeld worden onder de rasnaam.

Voor verdere inlichtingen kan men terecht bij Raad voor Plantenrassen, Naktuinbouw en gespecialiseerde bureaus. Vragen kunnen door leden ook aan de vakgroep gesteld worden.

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement