Innovatiekring Opheusden pakt vooral duurzame onkruidbeheersing kleigrond aan

woensdag 13 juli, 2022

De Opheusdense innovatiekring rond weerbaar telen zal vooral aan de slag gaan met duurzame onkruidbeheersing op kleigrond. Mechanisch, maar ook met innovaties die effectief onkruid bestrijden met zo min mogelijk middel.

Arno Engels

Afgelopen week kwam de innovatiekring bij elkaar bij Volentis in Kesteren, een van de deelnemende bedrijven vanuit Tree Centre Opheusden, met begeleiding vanuit Compas Agro door Stefan Even. Onderwerpen die kwekers vanuit hun praktijk hadden aangegeven, zijn verder doorgesproken.

Duurzame onkruidbeheersing op kleigrond blijkt het meest uitdagende te zijn. In de laan- en sierbomen van regio Opheusden wordt steeds meer geschoffeld, onder andere met constructies die specifiek gebouwd zijn voor kleigrond. Daarnaast zijn enkele kwekers volop bezig met innovaties in mechanische onkruidbestrijding die ontwikkeld zijn in de regio.

Te hard om te schoffelen

Het schoffelen lukt goed, mits de grond niet te hard is of al wat los is. Anders is met drogende omstandigheden de ervaring dat de kleigrond te hard is voor schoffelen: de kans is dan groot dat schoffelgarnituur over de grond schuift in plaats van erdoor. Met name hanenpoot is niet makkelijk te beheersen. Kwekers vermoeden dat hanenpoot via stalmest op percelen terechtkomt, of via compost die niet goed verteerd is.

Ook al neemt mechanische onkruidbestrijding toe in Opheusden, chemisch met de beschikbare middelen blijft toch noodzaak. Gezien het milieu wil de innovatiekring dit toespitsen op zo min mogelijk middel. Dat kan met LvS-techniek van Agricult; een enkeling in Opheusden heeft al ervaring met deze driftreducerende spuittechniek. Daarnaast wordt gedacht aan een innovatie van Mantis ULV die, middels sensoren, alleen spuit waar onkruid staat (foto). Zo werken bijvoorbeeld ook de Green Seeker en Weed Seeker die al jaren geleden in de boomkwekerij zijn getest, maar voor zover bekend nog niet in praktijk zijn.

Verder is belangstelling voor elektrische onkruidbestrijding, oftewel elektrocutie van onkruid middels 5.000 Volt of meer. Het Duitse Zasso heeft hiervoor een systeem ontwikkeld, evenals het Engelse RootWave.

Scanmethoden Verticillium

Aanvankelijk wilde de Opheusdense innovatiekring ook beheer van bodemschimmels onder loep nemen. Jaren geleden heeft Wageningen University & Research al veel onderzoek gedaan naar Verticillium in de boomkwekerij, inclusief de ontwikkeling van een Verticillium-resistente onderstam voor cultivars van Acer platanoides. Momenteel loopt nieuw onderzoek naar scanmethoden van Verticillium in de grond.

Daarnaast zal de innovatiekring bestaande druppelirrigatiesystemen in de praktijk volgen en aansluiten bij reeds ingezette praktijkproeven.

De innovatiekring sluit aan op het project Natuurinclusief Betuws Boeren, wat ook de wens is van TCO die beide projecten ondersteunt. Het natuurinclusieve project loopt dit jaar nog door; kwekers leren hierin het toepassen van bijvoorbeeld bloemstroken voor nuttige insecten.

Arno Engels

Meer nieuws

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement