Informatieplicht energiebesparende maatregelen

vrijdag 05 april, 2019 -  Anneke van Dijk
De verplichting voor het treffen van energiebesparende maatregelen voor bedrijven die meer dan 50.000 KW of meer dan 25000 m3 aardgasequivalenten verbruiken is al eerder ingegaan. De besparingsverplichting geldt voor ‘drijvers van een inrichting’. In de praktijk is dat iedere bedrijfsmatige activiteit die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en of meer dan 25.000 m³ aardgas verbruikt

Per 1 januari 2019 is er ook een informatieplicht.

Of de informatieplicht ook voor uw bedrijf van toepassing is, kunt u nagaan via bijgaand stroomschema, 

Als voor u de informatieplicht van toepassing is of lijkt te zijn, dan is meer informatie te vinden via:

1.     Informatieplicht

2.     Stappenplan

3.     Handleiding invullen eformulier 

Via de link naar het eloket in de tekst kunt u de rapportage indienen.Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in eLoket. Zij gebruiken de informatie uit uw rapportage om te controleren of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht.

Naar aanleiding van uw rapportage kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw inrichting hebben of een controlebezoek willen uitvoeren.

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact op met

Anneke van Dijk, tel 06 11 365628, email avdijk@spam-protectlto.nl

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement