In dit geval lelieteelt en gewasbescherming

zaterdag 11 mei, 2024

‘Rechtbank verbiedt lelieteler om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken’: dit koppen landelijke media. Laten wij als kwekers juist voor maatschappelijk draagvlak zorgen, in gesprek gaan met omwonenden en uitleggen wat er in een tank zit.

Natuurlijk, ook wij zijn in eerste instantie geschrokken van de uitspraak van de rechtbank Roermond, in de zaak van de lelieteelt in Sevenum. Wat volgt hierna? Gaat hier een precedentwerking van uit? Vorig jaar speelde immers een vergelijkbare zaak tussen een lelieteler en omwonenden in Drenthe.

Dan kan je je afvragen: hoe kan dit nu, de lelieteler wil toch gewasbeschermingsmiddelen gebruiken die zijn getest en goedgekeurd door het Ctgb? Dat klopt wel, maar in dit geval wil de teler het gebruiken nabij een woonwijk. Als je je verdiept in de uitspraak van de rechter, dan lees je dat omwonenden dichtbij het perceel wonen. Waaronder 25 kinderen, en 7 van die 25 op maar 10 meter afstand aldus de rechter. Bovendien wil de lelieteler wekelijks, van mei tot september, gaan spuiten. We snappen dat omwonenden zich in dit geval zorgen maken om hun gezondheid en die van hun kinderen. Ondanks dat de lelieteler hen tegemoet probeerde te komen met een grotere bufferzone (50 meter) en een driftreducerende (dus toegelaten) spuitmachine gebruikt. Een emeritus professor in de toxicologie heeft de lijst van middelen bestudeerd. Zeven van die middelen geven volgens de toxicoloog een reële kans op ernstige neurologische gezondheidsschade.

Europeesrechtelijk voorzorgsbeginsel toegepast

In dit geval heeft de rechter het Europeesrechtelijk voorzorgsbeginsel toegepast: het gebruik van al toegelaten middelen in bepaalde gevallen en onder bepaalde omstandigheden te verbieden of te beperken. In dit geval dus een verbod voor de lelieteler.

Laten we voorkomen dat de hele sector wordt gestigmatiseerd. We moeten juist samen zorgen voor maatschappelijk draagvlak, luisteren naar zorgen uit de omgeving, uitleggen waarom we gewasbescherming toepassen, en zonodig ook vertellen wat er in de tank zit – want van de buitenkant zie je niet welke vloeistof erin zit.

Hard bezig met reductie middelen

De hele sector is hard bezig met reductie van middelen. Dat is ook in de lelieteelt mogelijk, zo blijkt uit de pilot ‘Duurzame Bollenteelt Drenthe’ die onder het LTO-programma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ wordt uitgevoerd.

Laten we nóg beter uitdragen wat we als sector doen, hoe goed we bezig zijn voor de omgeving en het welzijn van iedereen. Onze sector gebruikt al relatief weinig middelen. Blijf in gesprek met elkaar, en zoek zonodig hulp. Daarvoor zijn wij belangenbehartiger.

Gewasbescherming en omwonenden: lees hier brochure van LTO Nederland met praktische handvatten.

Erik Stuurbrink

Voorzitter LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement