In actie om tekort aan personeel in de boomkwekerij aan te pakken.

donderdag 15 februari, 2018 -  Marieke Verbiesen
ZLTO, ondernemers en onderwijsinstellingen gaan zich gezamenlijk inzetten om meer leerlingen naar boomkwekerijopleidingen te krijgen. Het bedrijfsleven zit te springen om vakmensen.

Boomkwekerijen komen moeilijk aan voldoende, geschoolde medewerkers. Ook in Noord-Brabant is dat het geval waar veel ondernemers zitten.

Een manier om hier verandering in te brengen, is de instroom van nieuwe leerlingen voor boomkwekerijopleidingen aan het MBO te vergroten. Daarnaast is het zaak om het imago van de beroeps- en opleidingsmogelijkheden te verbeteren.

Volgens Remco Beekers, boomkweker en ZLTO portefeuillehouder Onderwijs, heeft niet iedereen het juiste beeld van de sector. ‘Mensen denken dat boomkwekers veel buiten zijn en zwaar werk doen. Dat beeld klopt, maar dat is maar een gedeelte van het vak, er zijn ook tal van andere werkzaamheden’

De boomkwekerij is een heel divers vakgebied, met functies van vmbo tot en met hbo. ‘Denk aan telers, verkopers, vermeerderaars, machinewerkers en commerciële (hetzelfde als verkopers) medewerkers. We willen degenen die betrokken zijn bij de beroepskeuzes van hun leerlingen het juiste beeld meegeven van de beroepsmogelijkheden.’

ZLTO, ondernemers en het onderwijs gaan zich daarom richten op leerlingen van vmbo-scholen en hun begeleiders. Daarnaast willen ze mensen, ongeacht hun leeftijd, opleiding of werkervaring, enthousiasmeren om in de boomkwekerijsector aan de slag te gaan.

Brainstormen

28 Februari organiseren de samenwerkende partijen van 16 tot 18 uur op het hoofdkantoor van ZLTO in Den Bosch een bijeenkomst om te brainstormen over de te nemen acties. Daarvoor hebben ze de samenwerking gezocht met het bedrijfsleven en uitzendbureaus.

‘Alleen kunnen de ondernemers het niet,’ zegt Beekers. ‘Boomkwekers zijn er vooral op gericht hun producten op de markt te brengen en dat dragen ze uit. Maar hoe ze hun sector aantrekkelijk maken voor aanstormend talent is nog te weinig in beeld.’

Op korte termijn streven de partijen ernaar dat een groter aantal deelnemers zich voor het nieuwe schooljaar hebben ingeschreven voor de opleiding Boomteelt aan Helicon Geldermalsen of Prinsentuin College Breda.

Op de lange termijn willen zij het imago verbeteren van beroeps- en opleidingsmogelijkheden bij vooral vmbo-leerlingen.

Klankbord

Het is belangrijk voor ondernemers om mee te denken, vindt Remco Beekers. ‘Het tekort aan voldoende, geschoolde medewerkers speelt op de bedrijven; ze worden niet opgelost zonder de inbreng van de boomkwekers.’

Boomkwekers die willen deelnemen aan de brainstormsessie en daarna als klankbord willen blijven fungeren, kunnen zich melden bij Jacqueline Kroon: (06) 21 51 74 86 of jacqueline.kroon@spam-protectzlto.nl. Binnenkort wordt de exacte datum van de bijeenkomst vastgesteld.

Meer nieuws

Symposium over vruchtboomteelt

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement