ICL neemt pilotproductielijn sneller afbreekbare Osmocote-coating in gebruik

vrijdag 24 maart, 2023

Vanaf 2026 scherpt de EU regelgeving voor coatings van meststoffen aan. Om hieraan te voldoen heeft ICL Growing Solutions nu een pilotproductielijn in gebruik genomen voor een sneller biologisch afbreekbare Osmocote-coating.

Foto ICL: Planten in proefveld met sneller afbreekbare Osmocote-coating.

Na jaren van onderzoek en ontwikkeling heeft ICL prototypen met een sneller biologisch afbreekbare coating klaar voor een volgende stap naar marktintroductie. Uitvoerige testen op proeflocaties in heel Europa laten volgens ICL zien dat plantveiligheid en werking goed zijn. Bij de ontwikkeling is eerst gefocust op Osmocote met werkingsduren tot 8-9 maanden; hierbij zijn goede resultaten bereikt.

Milieuvoordelen verder versterken

ICL ziet de ontwikkeling van een sneller biologisch afbreekbare Osmocote-coating als zeer belangrijk. De nieuwe coating moet voldoen aan nieuwe EU-eisen die in juli 2026 van kracht worden, en zal volgens ICL de milieuvoordelen die de huidige Osmocote al heeft, verder versterken: zeer hoge efficiëntie van toegediende plantenvoeding/zeer beperkte uitspoeling.

Met de pilotproductielijn kunnen grotere volumes testproduct gemaakt worden. Deze zullen ingezet worden op proeflocaties, en op grotere schaal in praktijkproeven bij kwekers. Doel is om bereikte resultaten verder te valideren en prototypen door te ontwikkelen.

Gezamenlijke inzet koepelorganisaties

Veilig kwalitatief goede bomen en planten kunnen blijven kweken: hiervoor zetten LTO Nederland en LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen zich in, samen in Brussel met de European Nurserystock Association (ENA) en Copa Cogeca.

Eerder heeft gezamenlijke inzet geleid tot aanpassing van de afbraakperiode: van 24 maanden naar 48 maanden (na de werkingsduur van de meststof). Dit is inmiddels in wetgeving vastgelegd. Lees hier ons eerdere bericht over de aankomende EU-regelgeving voor coatings van meststoffen.

Meer nieuws

In memoriam Peter Heutinck

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement