Huidige weersomstandigheden en opname nutriënten

maandag 07 juni, 2021

We begrijpen steeds meer over de werking van de bodem en meststoffen, schrijft Soiltech, waardoor we erg nauwkeurig kunnen bemesten. Toch kan een nutriëntengebrek voorkomen. We hebben immers te maken met één oncontroleerbare factor: het weer.

Dit artikel inclusief foto is aangeleverd door adverteerder Soiltech, zie ook hun banner in de nieuwsbrief en advertentie op deze website.

Door de grilligheid van het weer worden beschikbaarheid, opname én verwerking van nutriënten in de plant regelmatig vestoord. Gelukkig kunnen we grote problemen voor het gewas voorkomen door vroegtijdig in te spelen op de gevolgen van negatieve weersinvloeden.

Door het koele voorjaar hebben de meeste boomkwekerijgewassen minder nieuwe jonge wortels gevormd. Verder is er bij een bodemtemperatuur onder de 10 graden weinig wortelactiviteit en kunnen onder andere spoorelementen en fosfaat onvoldoende opgenomen worden. Bij een snelle bovengrondse groei zal dit kunnen leiden tot een tijdelijk of blijvend nutriëntengebrek.

Een ander gevolg van een koud voorjaar is dat de mineralisatie van organisch materiaal later op gang komt. De beschikbaarheid van stikstof is tijdelijk lager, maar wanneer de bodem opwarmt kan het tot een groeiexplosie leiden.

Voor opname van nutriënten via de wortel is energie nodig. Zonlicht zorgt voor die benodigde energie. Een donkere periode remt de opname van nutriënten, dus ook de groei. Zonlicht heeft ook invloed op de verwerking van de nutriënten in de plant. Bijvoorbeeld nitraat wordt tijdens een lichtarme periode niet omgezet in aminozuren, wat ophoping van nitraten in het gewas tot gevolg heeft. Daartegenover moet een gewas bij veel instraling juist hard werken om al het licht om te zetten in energie. Een tekort aan nutriënten die betrokken zijn bij de fotosynthese zal dan snel tot schade leiden.

Rol van bodemvocht

De hoeveelheid bodemvocht speelt ook een belangrijke rol in de beschikbaarheid en opname van nutriënten. In de afwezigheid van vocht veranderen de voedingsionen terug in zouten en zonder plantbeschikbaar vocht (pF > verwelkingspunt) kan het gewas geen nutriënten opnemen. Een flinke regenbui daarentegen kan de toplaag van de grond geheel doen uitspoelen, waardoor er tijdelijk geen nutriënten meer voorradig zijn

Als gevolg van het weer zijn nutriënten dus niet altijd beschikbaar of is het gewas niet in staat om ze op te nemen of te verwerken. Om het gewas hierbij te helpen heeft Soiltech-producten ontwikkeld die de wortelgroei en opname-activiteit verbeteren, zoals bijvoorbeeld Root&Shoot. Ook specifieke of breed werkende bladmeststoffen die tijdens ongunstige weersomstandigheden het gewas sterk en vitaal kunnen houden, zoals de Optima Leaf+-range, zitten in ons productenpakket.

Wacht niet met ingrijpen tot het gewas symptomen vertoont van een gebrek, op dat moment is  schade vaak niet meer te herstellen. Anticipeer dus op de weersomstandigheden om een tekort tijdig aan te kunnen vullen en een gebrek te voorkomen.

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement