Column: Het schoolorkest met vele dirigenten

donderdag 01 april, 2021

Als portefeuillehouder onderwijs van de LTO Vakgroep werk ik mede aan goed onderwijs en opleidingsmogelijkheden voor de werkers in onze sector. Het gaat om het reguliere onderwijs en het cursorisch onderwijs. Een belangrijk onderdeel is Talentboom.

Jan van Leeuwen

Talentboom is met name bedoeld te helpen en begeleiden bij ontwikkelingsmogelijkheden en bijscholingsmogelijkheden van onze werknemers. Een concrete activiteit is de opzet van de Brancheopleiding Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen. Hiervoor werken Talentboom, vele bedrijfsgenoten en organisaties, werkgevers en werknemers en AOC's uitstekend en inzichtelijk samen. Een praktisch voorbeeld van hoe je snel en met lage kosten veel kan doen.

Een andere zaak waar ik tegenaan loop en wat ik met het orkest bedoel, zijn de onderwijsactiviteiten die samenwerken in Groenpact, Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Centra voor Innovatief Vakmanschap/Meetingpoints, Greenports, SBB enz.

Groenpact is de samenwerking op landelijk niveau tussen Onderwijs, Overheid en bedrijfsleven. Mijn inzicht is dat dit een praktische en duidelijke samenwerking is, waarin naast genoemde partijen ook de regionale componenten en eigenschappen goed naar voren kunnen komen en dat door genoemde partijen zelf wordt aangestuurd.

Wat de andere organisaties doen en wat het beoogde resultaat kan zijn, is me nog steeds niet helemaal duidelijk.

Wat bij mij altijd voorop staat is: wat hebben de activiteiten voor belang voor de werkgever, werknemer en toekomstige werkgever/werkgever/ondernemer. Het middel mag niet tot doel verheven worden. En hier lijkt het nogal eens op. Je komt in deze trajecten veel goedbetaalde consultants tegen, waarvan ik waarneem, dat de eigen opdracht belangrijker lijkt dan het doel waar het toe dient.

Ik kan het ook fout hebben, maar het tegendeel heb ik nog niet waargenomen. Als voorbeeld kwam zo een consultant vanuit de Greenports eens met het voorstel om scholingsconsulenten aan te stellen, omdat de bedrijven niet goed werken aan de ontwikkeling van hun werknemers. Ik heb toen de opmerking gemaakt, dat onze sector hier reeds twintig jaar geleden mee begonnen is en dat de betreffende persoon zich eerst eens in de materie moet verdiepen voor wat te roepen.

Je ziet dat er weinig uitwisseling en kennis is van wat er gedaan wordt, gedaan is en al lang in ontwikkeling is. Het gaat allemaal langs elkaar heen en er wordt naar mijn inzicht zo veel geld verbrand. Er is te weinig gezaghebbende regie op. Vooral iedere club voor zich.

Dit bedoel ik met het schoolorkest met vele dirigenten. Ik bepleit één centrale dirigent of één orkest.

Laten we de komende tijd streven naar meer helder en eenvoudig systeem.

Jan van Leeuwen

Bestuurslid vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement