Het College van beroep voor het bedrijfsleven heeft een uitspraak gedaan over de zaak van boomkweker Henk den Mulder uit Grubbenvorst tegen Naktuinbouw.

vrijdag 04 mei, 2018
De uitspraak luidt: Naktuinbouw kan alleen een areaalheffing opleggen bij boomkwekerijgewassen als het om teeltmateriaal gaat en niet bij producten die voor de eindgebruiker zijn bestemd. Volgens het college moet Den Mulder via zijn administratie kunnen aantonen dat zijn producten daadwerkelijk naar bijvoorbeeld tuinen van consumenten of openbaar groen gaan. Naktuinbouw kan deze administratie dan controleren.

Henk Raaijmakers, voorzitter van de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten, geeft aan dat hij niet volledig kan inschatten wat de gevolgen van de uitspraak voor de totale boomkwekerijsector zijn. Henk vervolgt en zegt 'Uiteraard moeten boomkwekers niet onnodig betalen, maar ik vraag me af of de boomkwekerij er per saldo beter van wordt. De kwekers moeten met hun administratie aantonen dat zij aan eindgebruikers hebben geleverd. De Naktuinbouw moet dit controleren en die controle, die best ingewikkeld kan zijn, zal de Naktuinbouw in rekening moeten brengen.'

De begroting van de Naktuinbouw zal door de uitspraak niet veranderen denkt Henk. Waar kwekers minder gaan betalen omdat zij eindgebruikersmateriaal op de markt brengen, zullen andere meer moeten gaan betalen, is zijn verwachting.

Als grote exporteur van boomkwekerijproducten heeft Nederland een reputatie hoog te houden. Henk stelt dat de uitspraak van het College van beroep niet mag leiden tot een aantasting van het keuringswerk. 'We moeten er voor zorgen dat niet-gekeurd materiaal niet in de doorteelt of export terechtkomt.' Maar de vraag is: “hoe kunnen we dat voorkomen?”

Henk Raaijmakers geeft vervolgens aan dat de LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten momenteel bestudeert wat de consequenties kunnen zijn. De Naktuinbouw bekijkt momenteel het juridische aspect.

Zodra er enige duidelijkheid is zullen we onze LTO leden van de vakgroep Bomen en Vaste Planten informeren.

Meer nieuws

Residu op sierteeltproducten

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement