Het aanvragen van de subsidie Praktijkleren kan nog tot 17 september!

vrijdag 07 september, 2018 -  Marielle Mulder, scholingsconsulent
Heeft u afgelopen schooljaar als leerbedrijf een BBL leerling begeleid en geholpen bij het volgen van zijn of haar opleiding tot aankomend vakman of -vrouw? Dan kunt u via de subsidieregeling Praktijkleren een tegemoetkoming krijgen voor het goed en zorgvuldig begeleiden van een BBL’er. De tegemoetkoming is een bedrag van maximaal € 2.700,- voor de gemaakte kosten.

Sinds 2 juni 2018 is het mogelijk om voor de subsidieregeling praktijkleren een aanvraag in te dienen over het schooljaar 2017/2018. Dit kan nog tot uiterlijk 17 september 2018 om 17.00 uur. Om de subsidie aan te vragen hoeft u slechts één formulier in te vullen.

Voor het invullen van heeft u een aantal documenten nodig:

·         Een geldige praktijkleerovereenkomsten;

·         Gegevens van uw bedrijf waaruit RVO.nl kan opmaken dat er sprake is van een erkend  leerbedrijf;

·         De verslagen, rapporten, eindopdrachten en notulen van gevoerde evaluatiegesprekken;

·         Een overzicht en specificatie van de gemaakte kosten.

De doelgroep van de subsidie praktijkleren is sinds dit jaar uitgebreid met leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en de entree-opleidingen voor het vmbo. Een aanvraag is mogelijk nadat de begeleiding van de leerling of student is afgelopen.

Om de subsidie aan te vragen gaat u naar de website van RVO. Let op: voor het aanvragen bij RVO heeft u e-herkenning nodig.  Het aanvragen en werkend krijgen van een e-Herkenning kost twee tot zeven werkdagen dus wacht niet te lang met aanvragen.

Bij het aanvragen van de subsidie hoeft de bijlage niet mee te sturen. Deze moet u wel in uw eigen administratie bewaren. De bewaartermijn voor de documenten waarop u uw subsidieaanvraag baseert, is vijf jaar, gerekend vanaf de start van het studiejaar. U moet het aanvraagformulier ook vijf jaar bewaren. RVO.nl voert steekproefsgewijs controles uit.

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement