Herziening schema GlobalGAP sierteelt

vrijdag 19 februari, 2021

Door de GlobalG.A.P organisatie wordt gewerkt aan een herziening van het certificatieschema. Het schema voor de sierteelt zal in de nieuwe versie meer gericht zijn op diverse aspecten van duurzaamheid. De onderwerpen over voedselveiligheid zullen hier niet meer in worden opgenomen.

Tijdens de consultatieperiodes waarin een reactie op het schema kon worden gegeven heeft LTO Nederland met name aandacht gevraagd voor bescherming van de data van de bedrijven en eigenaarschap van de data. Daarnaast heeft LTO Nederland aangegeven om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van bestaande registratiesystemen op de bedrijven.

Komend voorjaar (mei – juni) wordt het nieuwe concept schema in de praktijk getoetst bij kwekers. De opgedane praktijkervaringen worden verwerkt in het nieuwe schema.

De planning is dat het nieuwe schema in april 2022 wordt gepubliceerd en in april 2023 verplicht zal zijn. Zie hiervoor ook de website van GlobalG.A.P.

Mocht u suggesties voor verbetering van het sierteeltschema van GlobalG.A.P. dan kunt u dit doorgeven aan Anneke van Dijk, via avdijk@spam-protectlto.nl

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement