Hernieuwde brochure cafetariaregeling gepubliceerd

donderdag 03 mei, 2018
LTO Nederland heeft een geactualiseerde versie van de cafetariaregeling brochure gepubliceerd. Hiermee komt de eerder uitgegeven brochure te vervallen. De rekenvoorbeelden (pagina 4) van de brochure zijn aangepast. Uit de nieuwe rekenvoorbeelden blijkt duidelijker dat het alleen is toegestaan om gemaakte kosten uit te ruilen in desbetreffende loonperiode. Dit was altijd al onderdeel van de afspraken tussen LTO Nederland en de Belastingdienst maar de oude rekenvoorbeelden wekten een andere indruk.

Voor de Brochure klikt u HIER

Daarnaast heeft de Belastingdienst aangegeven dat zij niet akkoord kan gaan met het omzetten van de bovenwettelijke vakantiedagen in een percentage. Daarom is in de hernieuwde brochure ook een tabel opgenomen waarmee de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen per week en per maand is weergegeven. De opgebouwde vakantie uren kunnen op basis hiervan in een bedrag worden uitgedrukt. Let dus op dat u uw werkwijze hierop aanpast.

Heeft u vragen over de brochure of het toepassen van de cafetariaregeling? Neem contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088 – 888 66 88 of info@spam-protectwerkgeverslijn.nl.

Meer nieuws

Symposium over vruchtboomteelt

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement