Hasse Goosen, directeur stichting Climate Adaptation Services: Klimaat en klimaatverandering

vrijdag 14 december, 2018
Houden we droge voeten en voldoende schoon gietwater voor onze teelten: de gevolgen van klimaatverandering in Nederland. De klimaatverandering voltrekt zich in een onverminderd snel tempo. Ondanks inspanningen die aan diverse klimaattafels en internationale klimaat-tops worden geleverd. Wat merken we van die klimaatverandering?

Wat is er al veranderd, en belangrijker, wat staat ons nog te wachten? In de presentatie geven we een overzicht van de gevolgen voor zowel natte voeten, hitte en droogte. De klimaateffectatlas (www.klimaateffectatlas.nl) wordt gebruikt om te laten zien waar de gevolgen zich in Nederland manifesteren.

Hasse Goosen (PhD) is oprichter en directeur van stichting Climate Adaptation Services. Daarnaast is hij specialist klimaatadaptatie bij Wageningen Environmental Research. Hasse heeft als projectleider de Klimaateffectatlas en het kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie opgezet. Hij heeft een achtergrond als milieuwetenschapper en is gespecialiseerd in het ondersteunen van adaptatieplannen en -strategieën. Internationaal is hij zeer actief in diverse projecten, zoals binnen het europese Copernicus programma voor climate services, het Bangladesh Deltaplan waar hij klimaatateliers heeft gefaciliteerd in zes regio’s van Bangladesh. Daarnaast ondersteunt en adviseert hij inmiddels al 15 jaar diverse gemeenten, provincies en waterschappen bij hun adaptatiebeleid. Hasse heeft aan de basis gestaan van de handreiking stresstest en de handreiking ruimtelijke adaptatie en is betrokken geweest bij tientallen gemeentelijke en provinciale klimaatateliers en stresstesten.

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement