Handelsvoorwaarden HBN

vrijdag 26 mei, 2017 -  Vakgroep Bomen en Vaste Planten
Het is 10 jaar geleden, dat de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland, afgekort HBN 2008, zijn herzien. Dat is toen gebeurd in samenspraak met Anthos.

Naast deze voorwaarden heeft LTO Bomen en Vaste Planten handelsvoorwaarden in ontwikkeling voor het zakendoen in het buitenland en verkoopvoorwaarden voor het zakendoen met de grote retail.

Vanuit de leden van de vakgroep is het verzoek gekomen om de HBN te actualiseren, daar waar nodig. De vakgroep heeft het vakgroepbestuurslid Jan van Leeuwen gevraagd hiertoe initiatief te nemen, mede omdat hij bij eerdere herzieningen betrokken is geweest. Er wordt een werkgroep samengesteld, die de HBN zal doornemen en vragen en suggesties bij de leden inventariseert.

De leden worden dus hierbij opgeroepen vragen en suggesties, die met de in- en verkoop van boomkwekerijproducten en vaste planten, aflevervraagstukken, keuringseisen, transport, betalingen, reclames enz te maken hebben door te geven aan de vakgroep LTO Bomen en Vaste Planten, dit kan per mail en telefoon.

gerrit@spam-protectltobomen.nl 06-25120007

 

 

Meer nieuws

Residu op sierteeltproducten

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement