Groene Agenda factsheets gepresenteerd op themabijeenkomst Groene Verstedelijking

vrijdag 05 mei, 2017
Op de themabijeenkomst Groene Verstedelijking van De Groene Stad in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, zijn dinsdagmiddag 18 april in Den Haag de eerste factsheets gepresenteerd.

In deze publicaties worden de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar het effect van groen op onze woonomgeving, leerprestaties, gezondheid en werkomgeving op een toegankelijke manier beschreven. De onderzoeken vonden plaats in het kader van het onderzoekproject ‘De Groene Agenda’.

Hetty van Hamersveld – mede verantwoordelijk voor het groenbeleid van de provincie - nam namens de provincie Zuid-Holland de eerste exemplaren in ontvangst.

Op dit moment zijn vijf factsheets beschikbaar. De titels zijn:

1.      Groen, meer dan mooi en gezond

2.      Groen en Leren

3.      Groen en Wonen

4.      Groen en Herstellen

5.      Groen en Werken

De uitgaven zijn onderdeel van ‘De Groene Agenda’, een programma waarin kennisinstellingen samen met ondernemers innovatieve groenconcepten ontwikkelen en testen. De Groene Stad werkt hierin samen met Royal Flora Holland en vooraanstaande kennisinstellingen zoals de WUR en de VU.

(Anthos:)

Henk Westerhof, voorzitter van stichting De Groene Stad, gaf aan dat met deze uitgaven het belang van het werk van De Groene Stad wordt onderstreept. Om dat te kunnen voortzetten is het belangrijk dat bedrijven, overheden en andere organisaties de schouders onder De Groene Stad zetten. Dat kan door ondertekening van De Groene Stad Charta.  

(VHG:)

Egbert Roozen, bestuurslid van De Groene Stad, schetste het tot stand komen van de factsheets en overhandigde de eerste exemplaren aan Hetty van Hamersveld van de Provincie Zuid-Holland.

(LTO:)

Henk Raaijmakers, bestuurslid van De Groene Stad, gaf een doorkijkje naar de toekomst. Hij ziet een rol voor De Groene Stad om het groene denken op de agenda te houden. De Groene Stad biedt een  platform aan waar bedrijven, overheden en organisaties elkaar kunnen ontmoeten rond het thema groen. Verder vertaalt De Groene Stad de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk en deelt geslaagde praktijkcases uit binnen- en buitenland met overheden en bedrijfsleven.

Tijdens de themabijeenkomst Groene Verstedelijking in de Statenzaal van het Provinciehuis van Zuid-Holland vond een gedachtewisseling plaats van Zuid-Hollandse topambtenaren, wetenschappers, natuurorganisaties, bedrijfsleven en beleidsambtenaren van gemeenten.

De factsheets zijn te vinden op www.degroenestad.nl/factsheets

 

 

 

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement