Goede medewerkers verdien je.

vrijdag 29 maart, 2019 -  Jan van Leeuwen
Laatst heeft de werkgeverscommissie boomkwekerij stil gestaan bij werkgeverschap. Werkgeverschap is een vak, dat je in opleidingen niet leert. Hetzelfde geldt ook voor werknemerschap, dit wordt op de opleidingen niet onderricht.

Beide vakken zijn van groot belang om een onderneming te voeren en een tot een goed resultaat te komen. Een medewerker kan bijvoorbeeld technisch nog zo goed kunnen enten, maar als hij niet kan samenwerken met collega's  gaat het niets worden. Hetzelfde geld voor een werkgever, als hij niet goed kan instrueren of niet met arbeidsvoorwaarden kan omgaan, wordt het ook niets.

Maar waar je wat minder goed in bent kun je jezelf wel gaan verbeteren. Op de laatste docentendag boomkwekerij hebben we stilgestaan bij werknemerschap in het onderwijs. Ook middels scholingsactiviteiten en begeleiding van de scholingsconsulenten bevorderen we de werknemers in hun vakbekwaamheid en persoonlijke ontwikkeling als werknemer in onze sector.

Onlangs is naar aanleiding van de krapte op de arbeidsmarkt in de sectorcommissie Open Teelten van Colland gesproken over deze onderwerpen en zijn we tot de conclusie gekomen dat ook goed werkgeverschap bevorderd kan worden op een neutrale laagdrempelige manier. Voor concrete vragen hebben we de Werkgeverslijn, maar daarnaast zou een soort scholingsconsulent werkgeverschap ook een mogelijkheid zijn, die betaald vanuit Colland, nieuwe en bestaande werkgevers kan begeleiden in hun werkgeverschap. Hoe trek ik medewerkers aan, hoe ga ik met hen om, hoe zit het met arbeidsvoorwaarden, wat moet ik doen bij meningsverschillen, wat kan mijn accountant en wat niet,  enz. enz.

Met goed werkgeverschap, waar we vanuit LTO op inzetten, zetten we de agrarische werkgever, met name onze boom, vaste planten en zomerbloementelers op de kaart als aantrekkelijke werkgevers. Laten zien wat we zijn, wat we doen, gevarieerd werk met een gezond product en gezond werk, gezien onze zeer lage verzuimcijfers.

Goed werkgeverschap voor het aantrekken van nieuwe medewerkers, zodat de bedrijven met hun nieuwe werknemers verder komen.

Laten we hier samen aan bouwen, laten zien, dat we goede medewerkers verdienen.

 

Jan van Leeuwen

Bestuurslid vakgroep.

Meer nieuws

Uit het veld!

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement