Goed water gewenst

donderdag 11 april, 2019 -  Henk Raaijmakers
Na het lange koude voorjaar van 2018 is het een verademing dat we zo’n fantastische lente hebben dit jaar. De Prunus, Magnolia en Forsythia tonen hun schoonste pracht en worden niet geteisterd door vorst, wind of regen.

Voor het werk op de kwekerij kunnen we ook niet beter wensen. Het afleveren wordt niet onderbroken door slechte afzet veroorzaakt door koud of nat weer. En ook het rooiwerk verloopt soepel op relatief droge grond. Afgelopen week zag ik de eerste beregeningshaspel draaien op een perceel coniferen. En daar zit nu meteen mijn grote zorg. Op veel plaatsen in Nederland hebben we nog een regen tekort van 50 tot 100 mm. Door de droge zomer van 2018 is er nog steeds niet genoeg zoet water beschikbaar als er weer een droge zomer volgt.

Door LTO wordt op dit moment hard gewerkt aan projecten en bewustwording om water te bergen en infiltreren zodat er maximaal wordt aangevuld. Verder wordt druk uitgeoefend om de criteria voor kwetsbare natuur (staat in prioriteit voor menselijke consumptie) nader te omschrijven. Zodat we in geval van nieuwe droogte niet geconfronteerd worden met heel veel zogenaamde zeer kwetsbare natuur. Waardoor land- en tuinbouw in een vroege zomer al geen oppervlaktewater meer mag beregenen. Er wordt nu zelfs gesproken over het beperken of stilleggen van beregening uit putten nabij natuur om het grondwaterpeil niet verder te laten zakken. Voor de boomkwekerij is het van groot belang dat er jaarrond water beschikbaar is. Maar wij komen na kwetsbare natuur, menselijke consumptie en industrieel gebruik als categorie 3, de intensieve teelten. Het is daarom van groot belang dat iedere boomkwekerij nu start met waterbesparende en  bufferende faciliteiten op bedrijfsniveau.

De oplossingen zullen per regio verschillend en soms zelfs collectief moeten worden aangepakt. Zorg dat de opslagbassins vol zijn en er maximaal water wordt vast gehouden zodat je in ieder geval bent voorbereid.

Besturen is anticiperen op mogelijke problemen en met een natte zomer zijn de zorgen voor niks. Maar voorkomen is beter dan verdrogen. Goed water toegewenst.

Henk Raaijmakers

Voorzitter Vakgroep

Henk Raaijmakers

Meer nieuws

Uit het veld!

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement