Gewasbeschermingsmonitor

donderdag 18 mei, 2017
Naast de registratie van u gewasbescherming moet u tegenwoordig ook een Gewasbeschermingsmonitor (monitor) invullen. De registratie van middelen is vormvrij. Dit mag in een schrift zijn maar ook in een bestand op de PC.

Wel moet iedere bespuiting op ieder afzonderlijk gewas/perceel worden ingevuld. In de monitor leg je verantwoording af over het gebruik van middelen en welke instrumenten je daarnaast nog meer genomen hebt. Ook bijvoorbeeld keuzes waardoor je bijvoorbeeld minder bespuitingen toe moet passen.

De monitor is ook vormvrij en deze is op de verschillende websites van adviseurs en leveranciers te vinden. Het invullen is zeer eenvoudig en kost slechts een half uurtje. In de monitor hoeft niet nogmaals de registratie te worden ingevuld. Wanneer deze separaat beschikbaar is wordt dat als voldoende gezien. Bij de huidige controles vanuit NVWA wordt met nadruk gekeken naar de registratie en de monitor. Een monitor dient slechts 1 maal per jaar aan het einde van de teelt/seizoen opgemaakt te worden. Wanneer er niet veel veranderingen op uw bedrijf zijn wordt het invullen steeds eenvoudiger.

Een aantal zaken moet wel terugkomen in de monitor. Te denken valt hierbij aan teeltplan en teeltwisseling, uitgangsmateriaal, signalering van ziekten en plagen, niet chemische bestrijding, keuze van middel, emissiebeperkende maatregelen, resistentiemanagement, etc.

Belangrijk bij een eventueel bezoek van de NVWA is dat u registratie bijgewerkt is. U middelenkast moet natuurlijk in orde zijn en voorzien van de meest recente etiketten bij de toegelaten middelen en u moet aan kunnen toten dat u een monitor maakt en gemaakt hebt. Met de registratie van 2016 in de hand is het vrij eenvoudig om nog een monitor voor 2016 in te vullen.

Vraag even aan uw adviseur of leverancier of ze een monitor beschikbaar hebben. Anders zijn deze via internet vrij gemakkelijk te vinden.

Peter Van 't Westeinde

Meer nieuws

Symposium over vruchtboomteelt

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement