Gewasbescherming in hoge bomen per 1-1-2021 niet meer mogelijk

zondag 10 mei, 2020

In het activiteitenbesluit is beschreven dat het verplicht is om te spuiten met een techniek en bijpassende dop en spuitdruk die minimaal 75% emissiereductie realiseert. De

boomkwekerijsector heeft tot 1 januari 2021 hiervoor ontheffing  Dat betekent dat de boomteeltsector per 1 januari 2021 wèl moet voldoen aan 75% emissiereductie.

Voor spillenteelt en opzetters is het mogelijk hieraan te voldoen door bijvoorbeeld te spuiten met een Axiaalspuit of dwarsboomspuit en een juiste dop uit de DRD lijst en de juiste spuitdruk, zodat de 75% emissiereductie gerealiseerd wordt. Deze techniek kan niet toegepast worden bij middelen waarbij op het etiket staat dat er met een emissiereductie van bijvoorbeeld 90% of zelfs enkele middelen van 97,5% gewerkt moet worden.

In de hoge laanbomen is echter géén operationele techniek beschikbaar die voldoet aan de 75% emissiereductie.

Dit betekent dat gewasbeschermingsmiddelen (ook groene middelen met een    N nummer) niet meer toegepast mogen worden in hoge bomen met ingang van 1-1-2021!

Dit levert een enorm probleem op voor de teelt van hoge bomen.

Wat zijn hoge bomen?

Volgens het spuitprotocol uit 1998 wordt onder hoge bomen (men gebruikt in het spuitprotocol de term grote bomen) verstaan, bomen die 5 meter of hoger zijn. Het is momenteel nog onduidelijk of de norm uit het spuitprotocol van 1998 ook geldt voor de eis uit het activiteiten besluit. Momenteel wordt getracht hier helderheid in te krijgen. Vanuit de sector is de wens dat de grens van 5 meter aangehouden blijft worden, aansluitend op het ontwikkelde spuitprotocol van 1998.

De cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen beraadt zich om het spuitprotocol te herschrijven met de laatste ontwikkelingen.

Hoe nu verder per 1 januari 2021 in de hoge bomen?

De cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen heeft zoals u al eerder in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, in februari 2020 een bijeenkomst georganiseerd bij Damcon te Opheusden, waarbij mensen van de cultuurgroep, kwekers van TCO, Damcon en technische adviseurs GBM aanwezig waren.

Jaren geleden is door Damcon met medewerking van de sector, PT-geld en subsidiegeld gewerkt aan de ontwikkeling van de mastspuit die wel erkend is en voldoet in de hoge laanbomen zoals te zien is in de DRT lijst. Tijdens de bijeenkomst in februari bij Damcon bleek dat jaren geleden de subsidiekraan dicht gedraaid werd, waardoor de verdere ontwikkeling gestopt is. Om de mastspuit in de praktijk te kunnen gebruiken moeten nog diverse zaken aangepast en doorontwikkeld worden. Dit kost tijd en geld. Door de COVID-19 loopt dit weer vertraging op, zo kon een afspraak met de onderstelbouwer van de mastspuit in maart niet doorgaan en we hopen dat de omstandigheden dit in juni wel toelaten.

Maar ook al lukt de afspraak in juni wel dan is het zeer onwaarschijnlijk dat het lukt om de mastspuit per 1-1-2021 operationeel te hebben. Vervolgens moeten daarna nog spuiten gebouwd worden voor boomkwekers die een spuit willen aanschaffen. Daarom wordt vanuit de cultuurgroep en vakgroep gewerkt aan het in kaart brengen van alternatieve (tijdelijke) oplossingen, om aan de eisen van emissiereductie te kunnen voldoen. Wanneer deze er niet zijn, dan zal met de wetgever in overleg worden getreden om de datum van 1 januari 2021 te verschuiven. De vakgroep hoopt hier eind juni meer duidelijkheid over te hebben. Zonder goede (alternatieve) oplossingen en zonder verschuiving  van de datum hebben de boomkwekers van hoge bomen een grote uitdaging in 2021.

Naast het initiatief van de cultuurgroep waarbij de eerder genoemde partijen betrokken zijn, is vanuit de cultuurgroep contact opgenomen met meerdere fabrikanten om te zien of daar mogelijkheden of ontwikkelingen zijn, maar dat heeft tot nu toe nog geen resultaat op geleverd.

Mocht er wel een geschikte spuit ergens gebouwd zijn, dan dient er nog uitgebreid onderzoek plaats te vinden om de nieuwe spuittechniek op de DRT lijst te krijgen, hetgeen veel tijd en geld kost.

Mocht u weten of er ergens aan een geschikte techniek wordt gewerkt of heeft u nog ideeën  dan horen we dat graag van u.

U kunt een mailtje sturen naar Gerrit Peeters: gerrit@spam-protectltobomen.nl of telefonisch 06-25120007

 

Voor de DRT (techniek) lijst klikt u HIER

Voor de DRD (doppen) lijst klikt u HIER

Voor het spuitprotocol klikt u HIER

 

Meer nieuws

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement