Gevolgen invoering avondklok

vrijdag 22 januari, 2021

Vanaf zaterdag 23 januari tot woensdag 10 februari 2021 voert het kabinet een avondklok in. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends. Zorg voor dieren en planten is cruciaal werk dat tijdens de avondklok mag worden uitgevoerd. Ondernemers en werknemers in de land- en tuinbouw mogen hiervoor dus ’s avonds blijven reizen, mits zij een eigen verklaring én een werkgeversverklaring avondklok bij zich hebben.

Iedereen in Nederland die noodzakelijkerwijs naar buiten moet tijdens de avondklok, moet het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben. Bij een calamiteit, terugkeer uit het buitenland en het uitlaten van een hond heeft men geen formulier nodig.

Als het nodig is dat uw werknemers bedrijfsmatig op pad gaan tijdens de avondklok, moeten zij daarnaast óók een werkgeversverklaring kunnen tonen. Als werkgever geeft u deze verklaring af voor de periode dat werknemers voor werk in de avonduren naar buiten moeten. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te bepalen of en wat noodzakelijk is. Dit geldt overigens ook voor ondernemers zelf, ook zij dienen beide verklaringen te kunnen tonen tijdens de avondklok. Beide verklaringen kunnen ofwel geprint of digitaal meegenomen worden.

Twee formulieren
Het is niet de bedoeling dat u uw eigen formulieren maakt. De Rijksoverheid heeft formulieren beschikbaar gesteld op hun website. Hieronder kunt u de formulieren ook rechtstreeks downloaden.

De formulieren komen morgen ook beschikbaar in onder andere het Engels, Pools en Bulgaars. Houd de pagina van de Rijksoverheid hiervoor in de gaten.

Hoe vul ik als werkgever het formulier in?
Stel deze verklaringen tijdig beschikbaar aan uw werknemers. Voor iedere werknemer vult u een eigen formulier in. Dit hoeft niet iedere dag opnieuw. U vult in voor welke dagen en tijdstippen uw werknemer voor werk buiten moet zijn tijdens de avondklok. Dat kan een terugkerend patroon zijn (elke week op maandag en dinsdag) of een aaneengesloten periode of mogelijk maar één of enkele dagen. Wees zo specifiek mogelijk.

Ondertekenen met handtekening is alleen nodig als u het formulier uitprint. Als u het formulier digitaal invult hoeft u het niet te ondertekenen. U vinkt op het formulier aan dat dit naar waarheid is ingevuld. Overtreding van de avondklokregels kunnen worden beboet met een boete van € 95,-. Het afgeven of gebruiken van valse verklaringen wordt strafrechtelijk vervolgd.

Meer informatie
Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie en veelgestelde vragen over de avondklok.

Via Werkgeverslijn.

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement