Geslaagde en druk bezochte Ilex bijeenkomst.

donderdag 05 september, 2019

Afgelopen woensdag 4 september vond bij Ilexkweker D. Verhoef aan de Brugemeester Ten Heuvelhofweg te Hazerswoude-dorp een informatiebijeenkomst plaats voor Ilex telers. De bijeenkomst was georganiseerd vanuit de “LTO Cultuurgroep Zomerbloemen”  door Aad Vernooij in samenwerking met Telemaat. Er was een grote opkomst, namelijk 46 kwekers waren naar deze bijeenkomst gekomen.

De grote opkomst was niet verwonderlijk, want het betrof actuele en interessante onderwerpen.

De eerste spreker was Wilma Windhorst van Agro Poli, zij ging in op de actualiteiten, waaronder ziekten, bemesting en groei van het gewas met een terugblik op afgelopen groeiseizoen.

Marco van Ruiten, voorzitter van de LTO cultuurgroep Zomerbloemen, waar de Snij-, bes- en trekheesters ook onder vallen was aanwezig en in zijn spreektijd gaf hij aan dat door de overstap van de zomerbloementelers van Glaskracht Nederland (nu Glastuinbouw Nederland genoemd), naar de LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen de aansluiting veel beter is dan bij Glaskracht. Glaskracht was en is gericht op de glastuinbouw, waarbij de zomerbloementelers een mindere aansluiting hadden. Verder gaf Marco uitleg over de Cemp Coöperatie.

Vervolgens kreeg Gerrit Peeters het woord en hij vertelde wat zijn werkzaamheden voor de vakgroep zijn als cultuurgroep secretaris. Gerrit is met name bezig met het ondersteunen van de 7 cultuurgroepen, waarvan  de zomerbloemen er een is. Dit werk bestaat uit het organiseren van activiteiten, vergaderingen voorbereiden en ook de aanpak van knelpunten en kansen.

Nadat de regenbuien overgetrokken waren werd een bezoek gebracht aan de Ilex kwekerij van D. Verhoef, waarbij veel gediscussieerd werd over het gewas.

Het programma werd vervolgd met ontwikkelingen over de toelating van Alar/Daminozide door Jesper Tas en Erik Kop (van Arista/UPL).

Bart Schupper van Telemaat ging nog in op het bespreken van de proeven en op alternatieven voor Alar.

We kijken terug op een interessante en geslaagde bijeenkomst.

Meer nieuws

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement