Geslaagde bijeenkomst bij Roparu Rozen over functionele agrobiodiversiteit

woensdag 19 september, 2018
De studiegroep Rozen van ZLTO was op 13 september 2018 op bezoek bij de bijeenkomst functionale agrodiversiteit, welke gehouden werd bij Roparu Rozen te Wanssum. Aan dit project werken diverse partijen mee, zoals Cultus Agro Advies, Boomteeltstudieclub Horst aan de maas, Plattelandscoöperatie en Vereniging Innovatief Platteland.

De bijeenkomst was goed bezocht en er werd dieper ingegaan op het thema “biodiversiteit”: wat houdt het in en wat kun je er als agrariër mee?

Patrick van Wijnhoven gaf een toelichting over het bedrijf Roparu, waarna diverse sprekers een toelichting op biodiversiteit en een toelichting op het project ‘Goed Bezig en Interactie’ gaven.

Gastspreker Arjan de Groot van Wageningen UR ging dieper in op het thema biodiversiteit en deelde met de aanwezigen ervaringen van andere projecten en ervaringen vanuit de praktijk.

Na de discussie werd een bezoek gebracht aan een rozenperceel van Roparu, waar ook enkele verschillende bloemenmengsels ingezaaid waren.

Meer nieuws

23 mei: Europese verkiezingen.

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement