Genoeg is genoeg

vrijdag 19 juli, 2019 Henk Raaijmakers
Als u dit leest is het alweer een paar weken geleden dat er een IMVO convenant is getekend. Een wát? zult u zeggen. Een Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen akkoord. Dit akkoord is getekend door een aantal partijen uit handel en retail, waaronder Royal Lemkes, Flora Holland en Tuinbranche Nederland. Dit akkoord moet er voor zorgen dat op het gebied van milieu, arbeid en een aantal andere zaken wordt voldaan aan wettelijke normen van het betreffende land van productie en de importnormen van de EU. Voor ons als kwekers betekent het bewijslast. Niet gecertificeerd betekent straks niet meer leveren. Is dat slecht? Nee. Betekent dat meer lastendruk en kosten? Ja.

Verder werd het klimaatakkoord gepresenteerd. Minder CO2-uitstoot en grondstofgebruik en meer bomen planten. Perfect zou je denken, maar de lasten zijn al deels door natuur- en milieuorganisaties gedefinieerd. Maar geld voor meer bomen, onderzoek naar klimaat- en ziektebestendige bomen en planten blijft bij mooie woorden. Dat lost de sector wel op. En waar liggen de kosten? Op het erf van de kweker!

Neem gewasbescherming.

Alles moet bio. Het is al lang en breed bewezen dat bio een negatievere milieufoodprint heeft dan zeer verantwoorde teeltsystemen zoals ICM (Integrated Crop Management). Ook hier een stapeling van losse elementen. De spuit moet voldoen aan 90 of 95% driftreductie met eventueel drukregistratie. Veel stoffen krijgen bij herkeuring geen verlenging.

Tuinbranche Nederland en een aantal retailers maken lijsten van toegelaten middelen die niet meer mogen worden gebruikt om zichzelf positief te profileren. Maar de kwekers helpen om verdere stappen te zetten na alle behaalde resultaten (56% milieudrukverlaging in 4 jaar!), hó maar. En waar komen de kosten terecht? Juist op het erf van ons, kwekers.

En dan het klimaatakkoord.

Mooie woorden, prachtige vergezichten, dikke rapporten en nog meer rekenmodellen.

‘Boeren hebben de oplossing’ was jarenlang de slogan van Hans Huijbers, voormalig voorzitter van ZLTO.  Nou, boomkwekers hebben een nog betere oplossing! Onderzoek toont aan dat met organische stof verhogen in de bodem en op grote schaal bomen planten het negatieve klimaateffect voor een groot deel is op te lossen. Wij kwekers willen wel.

Voor politiek en maatschappelijke organisaties is het makkelijk scoren op een klein negatief onderdeel.

Het wordt tijd dat we een vuist maken tegen feiten verdraaien, fake-nieuws en milieuleugens.

Genoeg is genoeg!

We zetten nog steeds grote stappen maar reik ons de hand en druk ons niet in een keurslijf.

Meer nieuws

Uit het veld!

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement