Gaan (precisie)technieken en data gestuurde bedrijfsvoering onze toekomst bepalen?

maandag 10 december, 2018
Tijdens de Kennis- en Netwerkdag van donderdag 20 december a.s. komen drie blokken aan de orde met elk een eigen thema. De thema's zijn: 1 Precisie technieken en innovaties. 2 Wat betekent de klimaatverandering voor onze sector. 3 Markt & imago.

Op de foto Yannick Smedts aan het werk tussen de fruitbomen

 

Vandaag ontvangt u meer informatie over de sprekers uit het blok 'Precisietechnieken en innovaties'

Yannick Smedts (Vruchtboomkwekerij Fleuren), Helma Hoff (ZLTO) en Mark de Leeuw, dronewerker bij ‘MDL Agro’, gidsen u door een nieuwe wereld waarin slim gebruik gemaakt wordt van data, sensoren en drones.

 

Yannick is werkzaam bij Vruchtboomkwekerij (incl. Minitrees) Fleuren te Baarlo: Yannick: Zelf ben ik veel bezig met sensoren en data. Dit noemen we met een mooi woord, Smart Farming Specialist. De laatste paar jaar hebben we ontwikkelingen gedaan op gebied van Precisie Landbouw, zo werken we met een bodemscanmethode waarmee we de grond kunnen optimaliseren. Ook hebben we op eigen initiatief een weerstation gemaakt, WolkyTolky genaamd.

Yannick geeft aan: “In mijn presentatie geef ik een goed beeld van hoe wij tegen precisie landbouw aankijken welke sensoren en technieken we gebruiken en welke problemen we gehad hebben. Met veel interactie en praktische voorbeelden is het de bedoeling dat de telers direct in kunnen stappen”.

Helma Hoff is werkzaam bij de ZLTO en zij begeleidt samen met een collega 2 innovatiegroepen boomteelt in het EU-project ‘Proeftuin voor Precisielandbouw’. In groepsbijeenkomsten  gecombineerd met excursies, open dagen en whatsapp groepen krijgen de deelnemers inzicht op wat voor hun bedrijf een volgende stap kan zijn. Tijdens de kennis- en netwerkdag vertelt Helma over hoe en waarom boomkwekers (kunnen) beginnen aan precisielandbouw. Wil je meer weten over de Proeftuin voor Precisielandbouw? Kijk dan op http://www.pcvpl.nl.

De proeftuin bestaat uit twee fysieke locaties in Colijnsplaat en Reusel. Er wordt gewerkt met  in totaal  16 innovatiegroepen met teelten in de vollegrond. Het project is een samenwerkingsverband tussen ZLTO, Van den Borne Aardappelen, Technische Universiteit Eindhoven, Proefboerderij Rusthoeve en Delphy, WUR en HAS Hogeschool. De Proeftuin voor Precisielandbouw wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincie Noord Brabant in het kader van OPZuid.[AvD1] 

Mark de Leeuw werkt als mede-eigenaar als dronewerker bij MDL Agro en is zeer deskundig en ervaren met drones. Het bedrijf MDL Agro heeft zich o.a. gespecialiseerd in het in kaart brengen van landbouwpercelen. Hierdoor kan met zo min mogelijk kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen een maximale, homogene kwaliteit en opbrengst behaald worden. Tijdens de presentatie zal Mark de Leeuw zich zelf verder voorstellen.


Heeft u zich nog niet aangemeld?

Voor het programma en om u aan te melden klikt uHIER

 

Meer nieuws

Ideeën planten op Plantarium

Hoeveel airco's teelt u?

Gratis stofmeting op jouw bedrijf

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement