Forum in juni: ‘Boomkwekerij Broodnodig bij Bossenstrategie’

vrijdag 07 mei, 2021

De Bossenstrategie biedt voor boomkwekers volop afzetkansen, maar hoe kunnen die verzilverd worden? Deze vraag staat centraal op een forum dat woensdagavond 9 juni plaatsvindt. Met aan tafel diverse belanghebbende partijen.

Het forum is getiteld ’Boomkwekerij Broodnodig bij Bossenstrategie’ en wordt georganiseerd door de LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen, in samenwerking met Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert en handelsgroep BoHeZa van Anthos. Deze drie organisaties van kwekers en zaadhandelaren werken reeds samen bij het inventariseren van de zaadbehoefte naar aanleiding van de Bossenstrategie, alsmede berichtgeving hierover.

Studio-uitzending digitaal te volgen

Het forum vindt woensdagavond 9 juni plaats in de studio van AgriPers (onderdeel LTO Bedrijven) in Zwolle. Tot de gasten die fysiek aan tafel zullen zitten, behoren Hank Bartelink (directeur LandschappenNL en tevens voorzitter werkgroep Bossenstrategie LNV), André Wijnstra (voorzitter LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen) en Marc Lodders (Treeport Zundert). Daarnaast zullen onder andere meepraten: Vera Dalm (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren), Johan Vink (BoHeZa), Lammert Kragt (Staatsbosbeheer) en Martijn Boosten (Probos). Gespreksleider is Arno Engels.

Afzetkansen en uitdagingen

Met de Bossenstrategie zetten de rijksoverheid en de provincies in op meer toepassing van plantmateriaal: in bestaand bos, nieuw bos en landschap, meer agroforestry en voedselbos, maar ook meer bomen in en rond dorpen en steden. Per jaar zijn er tussen de 3 en 20 miljoen stuks plantmateriaal nodig: van bos- en haagplantsoen tot vrucht-, laan- en sierbomen. Er is daarom ook meer uitgangsmateriaal nodig, met name meer zaden van loof- en naaldhout. Maar er is nu juist sprake van een zaadtekort.

De Bossenstrategie biedt dus zowel afzetkansen als uitdagingen. Het forum wil zo goed mogelijk antwoord geven op deze vragen:

1 Hoe kunnen kwekers deze uitdagingen het beste aangaan?

2 Hoe kan hiervan een verdienmodel worden gemaakt?

3 Wat wordt van alle betrokken partijen de komende jaren verwacht?

4 Welke samenwerkingen zijn nodig om de belangen van kwekers te behartigen?

Leden van de LTO Cultuurgroep, Treeport Zundert en BoHeZa ontvangen binnenkort een uitnodiging om het forum digitaal bij te wonen.

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement