Forse hogere vergoeding omzetverlies boeren en tuinders

vrijdag 22 januari, 2021

Het kabinet kondigt vandaag nieuwe coronasteunmaatregelen aan. Er komt extra steun voor boeren en tuinders in de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bovenop de generieke verhoging van deze regeling. Voor de land- en tuinbouw wordt een extra opslag van 21% bovenop het vaste lastenpercentage ingevoerd. Ook zorgt het kabinet ervoor dat de maximale TVL-subsidie van € 330.000 (€ 400.000 bij meer dan 250 medewerkers) ook van toepassing zal zijn op de land- en tuinbouw. Bovendien wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 85%. LTO Nederland herkent als werkgeversorganisatie veel van haar eigen inzet in het nieuwe steunpakket dat fors én gerechtvaardigd is gezien de penibele economische situatie.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor veel van onze boeren en tuinders. De economische schade is fors, en de uitdaging wordt met de aanhoudende coronamaatregelen steeds groter. Met dit steunpakket heeft het kabinet oog voor de problemen. Het is goed dat er aandacht is voor het belang van de agrarische sector en dat er specifiek op boeren en tuinders gerichte aanpassingen zijn in de steunmaatregelen. Dat betekent fors hogere vergoedingen van het omzetverlies, ook al blijft de impact van de coronacrisis op veel boerengezinnen en de sector in zijn geheel erg zwaar,” aldus Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland.

Maatwerk voor boeren en tuinders

De bestaande steunmaatregelen sloten vanwege de specifieke kenmerken van land- en tuinbouwbedrijven niet altijd goed aan. In de huidige regeling TVL werd gesteld dat in de bedrijfsvoering van boeren en tuinders circa 20% naar vaste lasten gaat. Dat percentage ligt in werkelijkheid hoger; maatwerk was dus noodzakelijk. Het kabinet komt hieraan tegemoet met een opslag van 21% bovenop het voor de land- en tuinbouw bekende vaste lasten percentage van 20%, dus in totaal 41%.

Verder sloot het maximumbedrag van € 90.000 TVL-tegemoetkoming per kwartaal niet aan bij de bedrijfseconomische situatie van veel (grotere) mkb-bedrijven. LTO Nederland pleitte met VNO-NCW en MKB Nederland voor een verhoging van het maximum, in lijn met andere Europese landen. Dit bedrag wordt nu verhoogd naar € 330.000 voor bedrijven tot 250 medewerkers, en € 400.000 voor grotere bedrijven. Hoewel bedrijven in de land- en tuinbouw, vanwege Europese regels niet meer steun dan € 100.000 mogen ontvangen gaat het kabinet het mogelijk maken dat ook de land- en tuinbouw een beroep kan doen op deze verruiming.

De vergoeding van omzetverliezen boven de omzetdrempel wordt bovendien van een staffel van 50% tot 70% omgezet in een vast percentage van 85%. Dit betekent .............

Om het volledige artikel te lezen:

https://www.lto.nl/forse-hogere-vergoeding-omzetverlies-boeren-en-tuinders/

 

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement