Export bomen en vaste planten naar Rusland

vrijdag 14 juni, 2019
Landen buiten de Europese Unie stellen vaak extra fytosanitaire eisen aan het plantmateriaal dat ze importeren. Dit betekent dat extra inspecties en keuringen nodig zijn op uw bedrijf of op de percelen waar de bomen en vaste planten gegroeid zijn. Dit is vastgelegd in aparte protocollen. Laat u hierover tijdig en goed informeren door de NVWA of de Naktuinbouw.

Met name voor export naar Rusland willen we u attenderen op een zorgvuldige afstemming vooraf met de NVWA.

Rusland biedt namelijk de mogelijkheid aan bedrijven om inspecteurs zelf uit te nodigen om ge├»nspecteerd en bemonsterd te worden door Russische inspecteurs. Dit kan volgens de wetgeving van Rusland zonder betrokkenheid van de NVWA of Keuringsdienst. We raden u aan om altijd hierbij de NVWA en/of de keuringsdienst in te schakelen. De uitkomsten van deze (privaat georganiseerde) inspecties en keuringen worden namelijk niet erkend door de NVWA. Ook  kunnen de niet gevalideerde uitkomsten ongewenste gevolgen hebben voor de export naar Rusland, voor uw eigen sector of voor andere plantaardige sectoren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke van Dijk (M 06 11 36 56 28
avdijk@spam-protectlto.nl) of Jan Veltmans (06-54220132 jveltmans@spam-protectlltb.nl)

Meer nieuws

Kwekers brengen bezoek aan Floriade

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement