EU-rapport bevestigt: wetgeving nieuwe veredelingstechnieken achterhaald

woensdag 05 mei, 2021

De Europese Commissie erkent dat de EU-wetgeving een belemmering vormt voor de toepassing van nieuwe veredelingstechnieken. De huidige wetgeving is niet toekomstbestendig gezien de technologische ontwikkelingen.

Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de Europese Commissie over de toepassing van nieuwe genetische technieken in relatie tot de EU-wetgeving hierover. LTO Nederland is blij dat met dit rapport erkend wordt dat de wetgeving een belemmering vormt voor de toepassing van New Breeding Techniques. De toepassing van NBT’s is namelijk hard nodig om de plantaardige productie verder te kunnen verduurzamen.

Volgens het rapport zijn nieuwe beleidsinstrumenten nodig om de EU-wetgeving toekomstbestendig te maken. Voorts blijkt uit het rapport dat de toepassing van NBT’s kan bijdragen aan duurzame landbouwsystemen, die nodig zijn om doelen uit onder andere de Europese Green Deal te kunnen behalen.

Ontwikkeling weerbare of resistente rassen

Joris Baecke, portefeuillehouder Gezonde Planten LTO Nederland: „We zien de conclusies uit het rapport als een belangrijke stap om uit de huidige Europese impasse te komen. Boeren en tuinders staan voor de uitdaging om hun productiesystemen minder afhankelijk te maken van externe factoren, zoals gewasbeschermingsmiddelen of veranderende weeromstandigheden. Daarnaast zijn er steeds minder middelen beschikbaar die planten kunnen beschermen tegen ziekten en plagen.”

NBT’s kunnen hierbij helpen, door de ontwikkeling van weerbare of resistente rassen. „Door deze technieken, onder voorwaarden, minder zwaar te reguleren, worden deze beter inzetbaar voor de gangbare land- en tuinbouw”, aldus Baecke. „Nu is het aan de EU om deze manier van innoveren daadwerkelijk verder te stimuleren en te faciliteren.”

NBT's cruciale randvoorwaarde

In september committeerde LTO Nederland zich samen met andere partijen en overheden aan het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Om de duurzaamheidsdoelstellingen uit het programma te behalen is voor LTO de toepassing van NBT’s een cruciale randvoorwaarde. Ook Europese doelstellingen vereisen dat innovatie op gebied van weerbare rassen ruim baan krijgt.

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement