Eerste gewaslijsten 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn bekendgemaakt

vrijdag 22 juli, 2022

Begin van deze week heeft het Ministerie van LNV twee gewaslijsten voor het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn bekendgemaakt. Helaas heeft LNV niet alle lijsten naar buiten gebracht, wat voor veel sectoren tot onzekerheid en onwerkbare situaties leidt.

Peter Van 't Westeinde

Contracten kunnen door de onzekerheid niet afgesloten worden, en kwekers blijven in het ongewisse over wat volgend jaar wel en niet kan op hun bedrijf. Gelukkig zijn onze teelten veelal meerjarig, waardoor de eis voor een verplicht vanggewas (inzaai vóór 1 oktober) en een rustgewas vervalt. Overigens is het wel zo dat onder andere Tagetes wel valt onder de rustgewassen.

De twee lijsten die nu bekendgemaakt zijn, en waar een internetconsultatie op geopend is tot 12 augustus, zijn Vroege teelten (te bemesten vóór 15 maart) en de Rustgewassen.

Reageer ook op internetconsultatie

Wij zullen vanuit LTO Nederland reageren op de internetconsultatie, maar wij vragen u nadrukkelijk om dit ook te doen (dat kan via deze link). Voor de rustgewassen zien wij op dit moment een reactie niet noodzakelijk, maar voor de vroege teelten zien wij nog wel wat toevoegingen noodzakelijk. Nu staan de vaste planten op de lijst, maar ontbreken de andere boomkwekerijgewassen en de meerjarige bloemisterijgewassen (onder andere de snij- en trekheesters): dit zien wij wel van belang om te melden.

We verzoeken u om eventuele inbreng ook met ons te delen, zodat wij dit in onze inbreng kunnen meenemen. Vervolgens zal alles samengevoegd worden tot een gezamenlijke reactie namens LTO Nederland. We gaan in samenspraak met alle vakgroepen, gelieerde sectororganisaties en regio’s een inhoudelijke reactie voorbereiden.

Voor de andere lijsten die op een later tijdstip bekendgemaakt gaan worden, houden wij uiteraard de vinger aan de pols.

Peter van ’t Westeinde

Meer nieuws

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement