Een stap in de goede richting (gewasbeschermingsmiddelen nieuws)

dinsdag 18 juli, 2017 -  Peter van 't Westeinde CEMP
Begin juli heeft Staatssecretaris Van Dam een brief gestuurd als reactie op de brandbrief die LTO eind vorig jaar stuurde om een aantal knelpunten aan te kaarten. We kunnen hiermee voorzichtig positief zijn.

Van Dam wil het pakket aan gewasbeschermingsmiddelen sneller vergroenen door de toelatingsmethoden aan te passen. Ook moet de toelating voor kleine toepassingen gemakkelijker worden. De boomkwekerij als totaal is nu nog geen kleine teelt maar alle afzonderlijke deelsectoren wel. Dit biedt dus kansen voor onze sector. Zeker wanneer hier op Europese schaal naar gekeken wordt. Ook zal IPM een onderdeel worden van het beoordelingskader bij vrijstellingen. Nu wordt er gezegd dat er nog breedwerkende middelen zijn maar deze kunnen juist in een IPM-strategie beter niet ingezet worden. Dit geeft ook weer een extra mogelijkheid om duurzamer te kunnen werken. Een stap in de goede richting dus maar er moet nog wel wat werk verzet worden.

Voor wat betreft lopende werkzaamheden om problemen in onze sector op te lossen het volgende: Voor de AZ500 is de aanvraag voor uitbreiding de deur uit. Dit is samen gedaan met de vollegrondsgroentesector. Normaal gezien moet de toelating er zijn voor het volgende teeltseizoen. Hierin is ook de toepassing op containers weer meegenomen. Wanneer deze toelating er is zullen zij dit zeker melden. Ook is een aanvraag gedaan voor een middel tegen Taxuskever. Deze is door de toelatingshouder zelf gedaan op aandringen van de CEMP-boomkwekerij. Daarnaast wordt ook gewerkt aan een ander middel tegen Taxuskever maar deze oplossing is nog iets verder weg. Verder is bijvoorbeeld Vaste planten van het etiket van Mirage Plus afgevallen bij de herregistratie. Hier wordt met de toelatingshouder gewerkt aan reparatie op korte termijn.

Meer nieuws

Residu op sierteeltproducten

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement