Drukbezochte bijeenkomsten Nieuwe Plantenpaspoort

dinsdag 27 november, 2018
De plantenpaspoortplicht voor alle planten gaat in per 14 december 2019. Die geldt voor alle voor opplant bestemde planten, teeltmateriaal en alle kamer-, perk- en kuipplanten. Diverse zaden zijn uitgezonderd van de paspoortplicht.

Drukbezochte bijeenkomsten

De afgelopen periode zijn drie drukbezochte bijeenkomsten georganiseerd in respectievelijk Asten, Aalsmeer en Naaldwijk. In totaal kregen meer dan 520 aanvoerders en kopers een toelichting op de nieuwe regels voor het plantenpaspoort. Tijdens de informatiebijeenkomsten belichtten Naktuinbouw, KCB, de vaste plantenkwekers Theo Vilier en Aad Vollebregt van Gebroeders van de Reep en koper Noviflora het plantenpaspoort vanuit verschillende invalshoeken. Aan de orde kwamen onder andere:

  • de achterliggende regelgeving;
  • hoe de regelgeving omgezet wordt naar de praktijk;
  • handhaving en tips voor de praktische uitvoering.

Naar aanleiding van de presentaties werden door de belangstellenden veel vragen gesteld aan de diverse instanties. De nieuwe regelgeving wordt door veel ondernemers wel als ingrijpend ervaren vanwege extra belasting van tijd en kosten. De bijeenkomsten voorzagen in een duidelijke behoefte. Dat bleek uit de vele positieve reacties en de goede sfeer.

Een goede voorbereiding is het halve werk!

Aad Vollebregt vertelde over het belang om tijdig voor je eigen bedrijf de gevolgen van de plantenpaspoortplicht en de veranderingen in het plantenpaspoort tot je te nemen en je tijdig voor te bereiden. Hierbij hoort ook zeker de afspraken met je toeleverancier en afnemer.

Samenwerkende organisaties

Bijeenkomsten en communicatie over plantenpaspoort zijn georganiseerd door een samenwerkingsverband van naast Royal FloraHolland, LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten, LTO Glaskracht NL, VBN, KCB, Naktuinbouw, NVWA, KAVB, Anthos, Plantum, VGB en BKD

Meer weten?

 

Anneke van Dijk, avdijk@spam-protectlto.nl, tel 06 11 36 56 28

Meer nieuws

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement