DRINGENDE OPROEP VOORKOM MODDER OP WEGEN

vrijdag 09 maart, 2018 -  Gerrit Peeters
Het rooizeizoen is weer voor de meeste producten volop aan de gang. Dit betekent veel transport van Bomen en Planten over de weg. In de boomteelt gebieden is dit duidelijk aan de wegen te zien. Wegen zitten behoorlijk onder de modder. We horen in verschillende gemeenten dat burgers klagen over onveilige verkeerssituaties en mensen klagen over het vies worden van auto's en andere voertuigen.

Deze situatie is niet positief voor de uitstraling naar de omgeving (burger en politiek) en zal zeker niet in ons voordeel werken. Zeker met de regen die volgens de weersverwachting er zit aan te komen, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.
We vragen u met klem om de wegen rond uw kwekerij te bekijken en uw eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het schoon maken en houden van de wegen.
Boomkwekers (maar dat geldt voor iedereen die wegen onveilig maakt en vervuild) kunnen boetes krijgen en schadeclaims bij ongelukken. We moeten ten alle tijden voorkomen dat de gemeente of andere instanties over moeten gaan op handhaving. Dat zou tegen ons werken. Het is voor de Boomkwekers juist belangrijk dat de omgeving een positieve houding en een positief beeld heeft van de boomkwekerij-sector.

We kunnen ons voorstellen dat het schoonhouden van de wegen, tijdens deze drukke periode, niet voor u prioriteit nummer één heeft. Toch willen we u er op attenderen om hier aandacht aan te schenken, zodat ongevallen en boetes voorkomen kunnen worden.

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement