" Cursus vaste plantenteelt start op 20 November 2018"

vrijdag 09 november, 2018 René van Gastel
Ook dit jaar willen we een cursus vaste plantenteelt organiseren. De cursus gaat door bij voldoende deelname en wordt gehouden in Boskoop. De eerste cursusavond is gepland op dinsdagavond 20 november 2018.

De cursus bestaat uit dertien opeenvolgende dinsdagavonden, gevolgd door een examenavond. Bij de cursus horen twee excursies.  
Deze cursus probeert zo praktijk gericht mogelijk, alle aspecten van de vaste plantenteelt te behandelen, zowel teelttechnisch als ook de handelstechnische kant. Een belangrijk onderdeel vormt ook de achtergrond van de vaste plantenteelt, zoals rustmechanisme, bewaring, bemesting, maar ook sortiment en herkennen ziekten en plagen.
De cursus vaste plantenteelt wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de cultuurgroep Vaste planten van de Vakgroep Bomen en Vasteplanten van LTO Nederland.

Voor meer info: kijk op www.groeibalans.nl onder cursussen of stuur een mail naar René van Gastel; renevg@spam-protectgroeibalans.nl

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement