Cultuurgroep Vaste Planten vergadering dinsdag 24 oktober jl.

vrijdag 27 oktober, 2017 -  Gerrit Peeters
In de vergadering van afgelopen dinsdag heeft de cultuurgroep Vaste Planten diverse actuele en belangrijke onderwerpen besproken, waarbij ook de nodige acties zijn afgesproken en ingezet.

Algemene Leden Vergadering (jaarvergadering):

Deze vergadering is voor alle Vaste Planten leden en vindt plaats op 21 december a.s. , op dezelfde locatie te Echteld en voorafgaand aan de LTO boomkwekersdag. De cultuurgroep is bezig om een hoog vooraanstaande en spectaculaire spreker uit te nodigen (uit het buitenland), die een unieke kijk op de vaste planten en boomkwekerijsector heeft. Zodra dit definitief is ontvangt u de agenda voor de vergadering en meer informatie over de spreker.

Invasieve exoten:

Dit blijft een belangrijk en tevens lastig dossier. Het is voor diverse groepering in Europa makkelijk om er allerlei soorten op te krijgen, maar er is een gedegen wetenschappelijke onderbouwing nodig, om er soorten vanaf te krijgen.

Activiteiten 2018: zijn besproken en worden tijdens de ALV op 21 december toegelicht.

Studiegroepen Vaste Planten: onlangs heeft u kunnen lezen dat zeer succesvol twee studiegroepen vanuit de cultuurgroep vaste planten gestart zijn, namelijk “Assortiment” en “Duurzaamheid”. Het maximum aantal deelnemers is bijna bereikt. U kunt zich nog aanmelden via gerrit@ltobomen.nl

Gewasbescherming en mineralen: tijdens dit ontwerp sprak de cultuurgroep de zorg uit over het beschikbaar hebben en houden van voldoende middelen. De inzet van de Cemp blijft daarom ook na 1 januari 2018 van essentieel belang.

Verder zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

-        Ontwikkelingen Xylella

-        Handelsvoorwaarden

-        Nul-lozing: zuiveringsplicht voor alle kassen en tunnels.

-        Adviescommissie Naktuinbouw

-        Floriade 2022 te Almere

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement