Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen nodigt CTGB en NVWA uit om afbrandmiddelen in de teelt te bespreken.

vrijdag 18 september, 2020

De cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen heeft gezamenlijk met Treeport Zundert het CTGB en de NVWA uitgenodigd op locatie om het nijpende probleem van tekort aan onkruid afbrandmiddelen in de zaaibedden teelt te bespreken. 

In deze brief hebben we onze zorgen geuit en gelijktijdig aangegeven dat onze sector de laatste jaren veel stappen voorwaarts heeft gemaakt met nieuwe technieken in de mechanische onkruidbestrijding.

Maar het wegvallen van afbrandmiddelen is een van onze grootste zorgen en voor komend seizoen zien wij geen oplossingen wanneer er geen tijdige toelatingen komen voor middelen zoals Quickdown en Spotlight.

Het zijn de afbrandmiddelen van onkruiden die ons helpen in de eerste fase om de volgende stappen in de teelt met mechanische toepassingen tot een succes te laten leiden. Het wegvallen van deze middelen kan er voor zorgen dat de zaailingen teelt in het gedrang komt, juist nu de behoefte aan goede kwaliteit bosplantsoen sterk toeneemt. Het beeld dat er nog voldoende herbiciden beschikbaar zouden zijn geeft een vertekend beeld als je realiseert dat deze middelen niet in de kiemfase van de zaaibedden toegepast kunnen worden en schade kunnen geven aan het gewas.

De CEMP coöperatie (Coördinator Effectief Middelen Pakket) heeft dit jaar een verzoek ingediend bij het LOKET KLEINE TOEPASSINGEN om het middel BELOUKHA  beschikbaar te krijgen voor onze teelten. Hier is een negatief oordeel naar voren gekomen waardoor wij op dit moment alleen mogelijkheden zien voor de aanvraag van Quickdown op zeer korte termijn die ons kan helpen. Het is daarom dat wij, cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen en Treeport Zundert, gezamenlijk zijn gaan optreden waarmee we een brede achterban vertegenwoordigen om de uiterste noodzaak van deze toepassingen te kunnen aantonen. Het is belangrijk dat wij de CEMP coöperatie vanuit de sector voeden met informatie en ondersteunen bij hun taken. Heeft u vragen of wilt u input leveren naar de CEMP adviescommissie? Vanuit de cultuurgroep Bos- en Haaplantsoen zijn 2 personen vertegenwoordigd in de CEMP adviescommissie die u via onderstaande gegevens kunt bereiken:

Martijn Poppelaars info@spam-protectcampoppelaars.nl   tel: 06-51814882

André Wijnstra       andre@spam-protectkloosterhuis.com  tel: 06-53310827

-

 

Meer nieuws

Certificering.

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement