Consultatie 'Uitbreiding Unielijst Invasieve Exoten' door Europese Commissie (deadline 5 april 2019)

vrijdag 22 maart, 2019 -  Anneke van Dijk
Door de Europese Commissie is een lijst gepubliceerd met namen van soorten die in aanmerking komen voor plaatsing op de Europese lijst van invasieve exoten. De soorten die op deze lijst staan mogen niet in de handel worden gebracht. Daarnaast geldt voor lidstaten een verplichting tot het nemen van beheersmaatregelen om verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan.

op de foto Ailanthus altissima De Hemelboom

De volgende plantensoorten worden voorgesteld om aan de Europese lijst Invasieve Exoten toe te voegen.

 

Scientific name plants

Common name

Nederlandse naam

Acacia saligna

Golden wreath wattle

Wilgacacia

Ailanthus altissima

Tree of heaven

Hemelboom

Andropogon virginicus

Broomsedge bluestem

Amerikaans bezemgras

Cardiospermum grandiflorum

Balloon vine

Ballonrank

Cortaderia jubata

Purple pampas grass

Hoog pampasgras

Ehrharta calycina

Perennial veldtgrass

Roze rimpelgras

Gymnocoronis spilanthoides

Senegal tea plant

Smalle theeplant

Lygodium japonicum

Vine-like fern

Japanse klimvaren

Lespedeza cuneata

Chinese bushclover

Chinese struikklaver

Pistia stratiotes

Water lettuce

Watersla

Prosopis juliflora

Mesquite

Mesquite

Salvinia molesta

Salvinia moss

Grote vlotvaren

Triadica sebifera

Chinese tallow

Talgboom

 

 

Wordt u direct geraakt in uw bedrijfsvoering door plaatsing van een van de plantensoorten op de Europese Unielijst van Invasieve Soorten, dan kunt u dat kenbaar maken bij de Europese Commissie, voor 5 april 2019.

 

Zie hiervoor de informatie van de Europese Commissie over deze consultatie:

 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-1565888 

Voor de onderbouwing van dit voorstel zijn de volgende documenten beschikbaar:

1)            Risicobeoordelingen: https://circabc.europa.eu/w/browse/1dd916e3-e138-43c1-8a88-44a03100a9da

2)            Notities over maatregelen en kosten: https://circabc.europa.eu/w/browse/ead324a2-f37a-461d-b6bf-b3870c7308ce

 

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Anneke van Dijk, via avdijk@spam-protectlto.nl, tel. 06 11365628  of met Jan van Leeuwen, telefoon 06 24534232

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement