Concept-advies SER roept vragen op over toekomst arbeidsmarkt

vrijdag 04 juni, 2021

De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben onder leiding van de Sociaal-Economische Raad een concept middellange-termijnplan gemaakt over een aantal economische hervormingen en hervormingen van de arbeidsmarkt.

Aan dit SER-overleg hebben de voorzitters van de betrokken organisaties meegedaan, en namens LTO Nederland deed voorzitter Sjaak van der Tak mee.

Bekijk hier het concept-advies. In dit advies wordt een aantal voorstellen omtrent flexarbeid, uitzendwerk, minimumloon en belastingen voor lage inkomens gedaan. Deze ideeën roepen de nodige vragen op over de betaalbaarheid door de werkgevers.

Volgende week is er binnen LTO een extra overleg over dit advies. Lees ook bericht hierover in Nieuwe Oogst. Voor 15 juni moet LTO de richting vaststellen. In de komende werkgeverscommissie boomkwekerij zullen we er ook over spreken.

U kunt uw vragen over dit advies doorgeven aan vakgroepvoorzitter Aad Vollebregt (vollebregt@spam-protectvandereep.org) en portefeuillehouder arbeid Jan van Leeuwen (jan.vanleeuwen@spam-protectziezo.biz).

 

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement