Column: Sortimentskennis, basis voor ons vak

donderdag 25 november, 2021

Sortimentskennis is een onderwerp dat liefhebbers erg enthousiast maakt, en niet-liefhebbers maar lastig vinden. Toch is kennis van het sortiment de basis van ons vak, of je nu bomen, vaste planten of zomerbloemen teelt.

Jan van Leeuwen

Onze sector kent bij elkaar ongeveer 70.000 verschillende soorten, waarvan de helft ook geteeld wordt. Van een tiental tot enkele miljoenen. Geen enkele andere sector kent deze breedte. Maar alle boom, vaste planten en zomerbloementelers bij elkaar kennen ze alle 70.000 wel, denk ik.

Als kwekers of telers kennen we vooral ons eigen sortiment en wat daar omheen op de markt is. Van oudsher staat de Nederlandse boomkwekerij bekend om haar brede sortiment en bijbehorende kennis.

Anderzijds merken we dat er bij afnemers steeds minder sortimentskennis is, uitzonderingen daargelaten. Dit is niet alleen bij consumenten aan de orde, maar ook bij zogenaamde groenprofessionals.

Onlangs kwamen er bij mij als Lid van de Sectorcommissie van Colland een aantal verzoeken binnen om sortimentscursussen te erkennen voor scholingssubsidie. De kwestie is, dat het regulier onderwijs wel sortimentskennis geeft, maar dat het kennisinhoudelijke betere werk toch geleverd wordt door een aantal dendrologische organisaties en personen, wiens cursussen normaliter niet erkend worden. Scholen werken ook samen met deze personen en instanties. Samen is ook een sortimentslijst gemaakt voor het onderwijs.

Maar omdat sortimentskennis ontzettend belangrijk is, erkennen we deze cursussen van harte. Voor ons is sortimentskennis belangrijk, en bovendien belangrijk voor ons werk op de afzetmarkt.

Binnenkort komt de jury van de Boom van het Jaar weer bij elkaar. Voor de Cultuurgroep Laanbomen is sortiment een belangrijk onderwerp. Stuk voor stuk sortimentskenners en dan met name het laanboomsortiment. Bij elkaar kennen ze naar mijn inzicht het hele sortiment. Juist door een brede kennis kun je dan ook de goede keuzes maken.

We moeten als vak trots zijn op deze kennis en kenners. Feitelijk het geraamte van onze sector. Laten we daarom sortimentskennis, daarbij hoort ook toepassingskennis, breder mogelijk maken en ondersteunen. Dan komen we samen verder.

Jan van Leeuwen

Bestuurslid LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement