Column: Publieke opinie!

dinsdag 12 juli, 2022

Binnen de LTO-organisatie en alle andere land- en tuinbouworganisaties wordt enorm hard gewerkt aan een passende oplossing voor het stikstofprobleem die bij ons over de schutting is gegooid. Maar dit zal niet het laatste papiertje zijn dat bij ons over de schutting komt.

Marco van Ruiten

Ik wil niet al te pessimistisch overkomen, maar het 7e Actieprogramma Nitraat komt er nog aan, de Kaderrichtlijn Water en in de meeste regio’s ligt er nog een energie-opgaaf. Vooral bij dat laatste heb ik het gevoel dat wij met oplossingen moeten komen, zodat de regio’s het uit kunnen voeren en het niet zelf hoeven te bedenken.

Ik ben naast bestuurder van de Vakgroep Bomen Vaste planten en Zomerbloemen ook nog regiobestuurder van LTO Duin- en Bollenstreek. Vorige week hebben we op het bedrijf van een van onze bestuurders, een melkveehouderij in de gemeente Lisse, een vergadering gehad met als gast de voorzitter van de greenport. Hij kwam echter niet alleen, want de burgemeester wilde ook graag aanschuiven. Zij wilde van ons graag weten hoe het hele gedoe rondom de stikstof bij ons was gevallen.

Al snel werd duidelijk dat, na de gemeenteraadsverkiezingen, er nog maar heel weinig raadsleden zijn met modder aan de schoenen. In september wordt er door LTO en de KAVB een busrit in de regio georganiseerd speciaal voor nieuwe gemeenteraadsleden, om ze te informeren over de diversiteit aan agrarische bedrijven in de regio. Ook komen onze uitdagingen en wensen aan bod, en er is besloten om iemand van LTO – met kennis van het stikstofdossier – uitleg te laten geven dat niet alle stikstof hetzelfde is (de burgemeester wist het namelijk ook niet).

Ik zou dit ten zeerste aanraden om binnen jullie eigen regio ook te doen. Willen we goed over kunnen brengen wat de valkuilen en mogelijkheden voor onze sector zijn, dan zullen we toch echt het gesprek aan moeten gaan met de mensen die hierover gaan beslissen. Het laatste wat we willen is dat de landelijke overheid, gemeenten of zelfs de samenleving straks gaat beslissen wat er op onze bedrijven moet gebeuren.

Marco van Ruiten

Voorzitter LTO Cultuurgroep Zomerbloemen

Bestuurslid LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

In memoriam Peter Heutinck

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement